Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M00105 Teoretická fyzika
Název anglicky: Theoretical Physics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF M001 Fyzika

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6730Seminář ÚTFA J. Musilováz 0/1/02 --
PřF:FA015Statistical Physics of Particles and Fields R. von Ungezk 2/1/04 2-
PřF:FC210Advanced Quantum Field Theory R. von Ungez 3/0/04 1-
10 kreditů

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FA020The Standard Model of Particle Physics R. von Ungezk 2/1/04 2-
PřF:FA025The Standard Model of Cosmology R. von Ungezk 2/1/04 2-
PřF:FA040Advanced mathematical methods in theoretical physics R. von Ungezk 2/1/04 2-
12 kreditů

Další aplikace