PřF VCOPAK Wave and Particle Optics
Název anglicky: Wave and Particle Optics
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FYA_ Physics

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:F7511Elektronová optika a mikroskopie J. Musilovázk 2/0/02+2 - P
4 kredity

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:FB035Selected Chapters in Modern Optics R. von Ungek 1/1/03 - P
PřF:FK020Elektrodynamika pevných látek J. Humlíčekzk 2/1/03+2 - V
8 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:FK130Simulace Monte Carlo jako numerický nástroj D. Munzarzk 2/1/03+2 - V
5 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:F6730Seminář ÚTFA R. von Ungez 0/1/02*8 - P
16 kreditů