PřF rigo Fyzika
Název anglicky: Physics
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PřF N-FYZ Fyzika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.