PřF rigo Chemie
Název anglicky: Chemistry
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PřF N-CHE Chemie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.