FF FBTZJpH Interpreting of Czech Sign Language
Name in Czech: Tlumočnictví českého znakového jazyka
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-TCZJ_ Interpreting of Czech Sign Language

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kreditů)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
4 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz angličtiny, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
4 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit,které zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (10 kreditů)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TCZJ65BA major thesis seminar L. Vláškováz 0/2/010 5Z
FF:TCZJ66Bachelor’s Thesis L. Vláškováz 0/0/0- 6Z
10 credits

Povinné předměty (82 kreditů)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TCZJ01 -- 0/0- 1P
FF:TCZJ02 -- 0/0- 1P
FF:TCZJ06Theory of Communication I. Kupčíkováz 2/0/02 1P
FF:TCZJ07Introduction to linguistics O. Šefčíkzk 2/0/03 1Z
FF:TCZJ10 -- 0/0- 2P
FF:TCZJ11Phonetics and Phonology of Sign Languages L. Vláškovázk 1/1/03 2Z
FF:TCZJ12Czech Sign Language II L. Vláškováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ17Interpreting Skills I I. Kupčíkováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ22Language Practice III L. Vláškováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ23Morphology of Sign Language L. Vláškovázk 1/1/03 3Z
FF:TCZJ24Czech Sign Language III L. Vláškováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ26Interpreting Czech - Czech Sign Language I I. Kupčíkovázk 0/2/03 3P
FF:TCZJ27Interpreting Skills II I. Kupčíkováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ28Psychohygiene for workers in social services I. Kupčíkovázk 2/0/04 1P
FF:TCZJ31Language Practice IV L. Vláškovázk 0/2/04 4P
FF:TCZJ32Syntax of Sign Languages L. Vláškovázk 0/2/03 4Z
FF:TCZJ33Czech Sign Language IV L. Vláškováz 0/2/02 4P
FF:TCZJ36Interpreting Czech - Czech Sign Language II I. Kupčíkovázk 1/1/03 4P
FF:TCZJ41Language Practice V L. Vláškováz 0/2/02 5P
FF:TCZJ42Lexicology and Lexicography of Sign Languages L. Vláškovák 0/2/02 5Z
FF:TCZJ45Practical training 2 I. Kupčíkovázk 0/0/0 souvislá praxe (190 h).7 5P
FF:TCZJ52Language Practice VI L. Vláškovázk 0/2/04 6P
FF:TCZJ55Practical training 3 I. Kupčíkovázk 0/0/0 souvislá praxe (200 h).7 6P
FF:TCZJ58Introduction to Czech syntax P. Cahaz 2/0/04 3Z
FF:TCZJ60Social and legal minimum for workers in social services I. Kupčíkovázk 2/0/04 1P
FF:TCZJ61Practical training 1 I. Kupčíkovázk 0/0/0 souvislá praxe (40 h).4 2P
74 credits

Povinně-volitelné předměty (minimálně 13 kreditů)

Blok 1: Český znakový jazyk

nutno splnit alespoň 5 kreditů

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TCZJ03Practical Czech Sign Language I L. Vláškováz 0/2/02 1P
FF:TCZJ04Complementary Language Seminar I L. Vláškováz 0/2/02 1P
FF:TCZJ05Conversation I L. Vláškováz 0/2/02 1P
FF:TCZJ13Practical Czech Sign Language II L. Vláškováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ14Complementary Language Seminar II L. Vláškováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ15Conversation II L. Vláškováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ25Practical Czech Sign Language III L. Vláškováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ34Practical Czech Sign Language IV L. Vláškováz 0/2/02 4P
FF:TCZJ35Conversation IV L. Vláškováz 0/2/02 4P
FF:TCZJ43Practical Czech Sign Language V L. Vláškováz 0/2/02 5P
FF:TCZJ44Conversation V L. Vláškováz 0/2/02 5P
FF:TCZJ53Practical Czech Sign Language VI L. Vláškováz 0/2/02 6P
FF:TCZJ54Conversation VI L. Vláškováz 0/2/02 6P
FF:TCZJ57Conversation III L. Vláškováz 0/2/02 3P
28 credits

Blok 2: Tlumočení

nutno splnit alespoň 5 kreditů, z toho alespoň 2 z profilujících kurzů

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TCZJ38Interpreting Skills III I. Kupčíkovázk 0/2/04 4P
FF:TCZJ46Interpreting profession I. Kupčíkovázk 2/0/04 5P
FF:TCZJ47Interpreting Czech - Czech Sign Language III I. Kupčíkovázk 2/0/04 5P
FF:TCZJ56Interpreting Czech - Czech Sign Language IV J. Fikejszk 0/2/03 6P
FF:TCZJ62Basics of Education of Individuals with Hearing Impairments P. Pitnerovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 3-
FF:TCZJ63Spacialization - Surdopedy I M. Vítkovázk 0/4/08 4-
FF:TCZJ64Specialization - Surdopedy II M. Vítkovázk 0/4/08 5-
35 credits

Blok 3: Lingvistika

nutno splnit alespoň 3 kredity

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:TCZJ07Introduction to linguistics O. Šefčíkzk 2/0/03 1-
FF:TCZJ08General phonetics and phonology - lecture A. Bičanzk 2/0/05 1-
FF:TCZJ09Sign Language Notation L. Vláškováz 0/2/03 1-
FF:TCZJ18Morphonology and morphology O. Šefčíkzk 1/1/03 2-
FF:TCZJ19Theory of syntax V. Blažekk 2/0/05 5-
FF:TCZJ20SignWriting L. Vláškováz 0/2/03 2-
FF:TCZJ21Grammar, logic, mind M. Dočekalk 2/0/05 2-
FF:TCZJ29Scientific approaches to language A. Bičank 2/0/04 3-
FF:TCZJ30Semantics of sign languages L. Vláškovázk 2/0/05 6-
FF:TCZJ39Language and society A. Bičanzk 2/0/04 4-
FF:TCZJ40Word A. Bičank 1/1/05 4-
FF:TCZJ48Formal semantics I M. Dočekalk 1/1/04 5-
FF:TCZJ49Philosophy of language M. Dočekalzk 2/0/04 5-
FF:TCZJ50Practical lexicography L. Vláškováz 1/1/03 5-
FF:TCZJ51Negation M. Dočekalk 0/2/04 5-
FF:TCZJ59Approaches to Morphosyntax P. Cahak 1/1/06 4-
66 credits