FF FBAEpJ Archaeology
Name in Czech: Archeologie
bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-AE_ Archaeology

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A01Introduction to the Study of Archaeology K. Šabatováz 2/0/03 1Z
FF:AEB_A02Archaeological Method and Theory J. Macháčekzk 2/0/04 2Z
FF:AEB_A03Methodology of archaeological prospection and excavation: workshop II - the excavation P. Miloz 2/0/03 1Z
FF:AEB_A04Scientific writing R. Přichystalovák 2/0/03 4Z
FF:AEB_A05Popularization of science L. Kaňáková Hladíkovák 2/0/03 6Z
FF:AEB_A06aIntroduction to prehistoric and early historic studies L. Kaňáková Hladíkovázk 2/0/04 1Z
FF:AEB_A06bIntroduction to medieval and modern archaeology P. Milozk 2/0/04 2Z
FF:AEB_A07aMaterial Culture of the Stone Age L. Kaňáková Hladíkováz 1/1/03 1Z
FF:AEB_A07bMaterial Culture of Bronze Age and Hallstatt K. Šabatováz 1/1/03 2Z
FF:AEB_A07cMaterial culture in protohistory P. Goláňováz 1/1/03 3Z
FF:AEB_A07dMaterial culture knowledge in the early Middle Ages R. Přichystalováz 1/1/03 4Z
FF:AEB_A07eMedieval material culture J. Mazáčkováz 1/1/03 5Z
FF:AEB_A08Computing technology in archaeology P. Dreslerz 1/1/03 3P
FF:AEB_A09Geographic information systems in archeology P. Dreslerz 1/1/03 5P
FF:AEB_A10Geodesy in Archaeology P. Dreslerz 2/0/0 + terénní workshop.3 4P
FF:AEB_A11Documentation Techniques S. Plchováz 0/0/0 30 hodin praktické výuky.3 3P
FF:AEB_A12Laboratory and conservation practice K. Šabatováz 1/1/03 2P
54 credits

Selective courses

Blok terénních praxí

Student/ka si vybere tři terénní praxe.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A13aPractical training in archaeological excavation I (Těšetice-Kyjovice) P. Tóthz 0/0/0 3 týdny.4 2P
FF:AEB_A13bPractical training in archaeological excavation II (Břeclav-Pohansko) P. Dreslerz 0/0/0 3 týdny.4 4P
FF:AEB_A13cPractical training in archaeological excavation III (abroad) P. Goláňováz 0/0/0 3 týdny.4 6P
FF:AEB_A13dPractical training in archaeological excavation IV (Rokštejn) J. Mazáčkováz 0/0/0 3 týdny.4 6P
16 credits

Blok teoretických přednášek k dějinným obdobím

Student/ka získá zkoušky z 5 přednášek (20 kr.).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A14aPaleolithic and Mesolithic in Central Europe L. Kaňáková Hladíkovázk 2/0/04 -P
FF:AEB_A14bThe Neolithic and the Aeneolithic in Central Europe P. Tóthzk 2/0/04 -P
FF:AEB_A14cBronze Age in Central Europe K. Šabatovázk 2/0/04 -P
FF:AEB_A14dIron Age in Central Europe P. Goláňovázk 2/0/04 -P
FF:AEB_A14eThe Roman Era and the Great Migrations in Central Europe J. Macháčekzk 2/0/04 -P
FF:AEB_A14fEarly Middle Ages in Central Europe R. Přichystalovázk 2/0/04 -P
FF:AEB_A14gArcheology of the Middle Ages in Central Europe P. Hrubýzk 2/0/04 -P
28 credits

Blok seminářů k dějinným obdobím

Student/ka získá kolokvia z 5 seminářů (15 kr.).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A15aPaleolithic in Central Europe - seminar L. Kaňáková Hladíkovák 0/2/03 -P
FF:AEB_A15bNeolithic and Eneolithic - seminar P. Tóthk 0/2/03 -P
FF:AEB_A15cThe Bronze Age in Central Europe – tutorial K. Šabatovák 0/2/03 -P
FF:AEB_A15dIron Age in Central Europe - seminar P. Goláňovák 0/2/03 -P
FF:AEB_A15eThe Roman Era and the Great Migrations in Central Europe - seminar J. Macháčekk 0/2/03 -P
FF:AEB_A15fEarly Middle Ages in Central Europe - workshop R. Přichystalovák 0/2/03 -P
FF:AEB_A15gMedieval Archaeology - Seminar J. Mazáčkovák 0/2/03 -P
21 credits

Blok přírodovědných předmětů

Student/ka získá celkem 18 kreditů z předmětů přírodovědného bloku.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A16aOsteology for Archaeologists M. Nývltová Fišákovák 1/1/03 --
FF:AEB_A16bArchaeobotany M. Hajnalovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AEB_A16cGeophysical Methods in Archaeology P. Milok 1/1/03 --
FF:AEB_A16dGeoarchaeology L. Lisák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 5-
FF:AEB_A16eMicroscopy practice for archaeologists L. Kaňáková Hladíkovák 2/2/03 --
FF:AEB_A16fBasics of Archaeogenetics Z. Hofmanovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.5 --
PřF:Bi5125Anthropology for Archaeologists E. Drozdovák 0/3/04 --
PřF:G4121Quaternary geology M. Ivanovzk 2/1/05 --
PřF:G9721Petroarcheology J. Petříkzk 2/0/03 --
PřF:GA231Holocén M. Ivanovzk 2/1/05 --
PřF:GA241Petroarchaeology of ceramics M. Hložekz 1/1/02 --
PřF:GA261Geoarchaeology in practise J. Petříkz 2/1/03 --
FF:KLB_203Isotope archaeology: interdisciplinary project V. Klontzaz 0/0/0- --
42 credits

Předměty povinně volitelné výběrové

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AES_101History of the Archaeology in Central Europe P. Kostrhunk 2/0/03 --
FF:AES_102Legal Framework of Rescue Archaeological Research in Czech Rep. K. Malaníkovák 2/0/03 --
FF:AES_103Museology for archaeologist P. Vachůtk 1/1/03 --
FF:AES_104Chipped stone industry analysis L. Kaňáková Hladíkovák 1/1/03 --
FF:AES_105Bone and Antler Artefact Production from Paleolithic to Early Middle Ages R. Přichystalovák 2/0/03 --
FF:AES_106Textile production in the Primeval Era and Early to High Middle Ages R. Přichystalováz 2/0/03 --
FF:AES_107Antique and Celtic coinage P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_108Medieval numismatics P. Hrubýz 2/0/03 --
FF:AES_109Auxiliary sciences of history for archaeologists D. Kalhousk 2/0/03 --
FF:AES_201Special Course P. Hrubýk 0/0/03 --
FF:AES_203Metodolgy of the treatment of early mediaval pottery J. Macháčekz 0/2/04 --
FF:AES_204Ethnoarchaeology P. Květinak 4/0/05 --
FF:AES_205Archaeology of Waste and Things D. Sosnak 4/0/05 --
FF:AES_206Gender and the body in archaeology K. Šabatovák 1/1/0 blokově.4 --
FF:AES_301Prehistoric Art in Europe L. Kaňáková Hladíkovák 2/0/03 --
FF:AES_302Daylife of palaeolithic hunter-gatherer community P. Nerudak 2/0/03 --
FF:AES_303Phenomenon of Bell Beaker in Europe K. Šabatovák 4/0/03 --
FF:AES_304The Upper Danube in the Bronze and Hallstatt Age O. Chvojkak 2/0/03 --
FF:AES_305The relationship of man and animal in the Palaeolithic M. Galetovák 2/0/03 --
FF:AES_306Bronze Age Lives in Europe K. Šabatovák 8/0/03 --
FF:AES_401Special topics in protohistory I P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_402Special topics in protohistory II P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_501Settlement Archaeology P. Milok 2/0/03 --
FF:AES_502Early medieval Cemeteries Š. Ungermank 2/0/03 --
FF:AES_503Hedeby. Northern and eastern perifery of the Frankish Empire K. Šabatováz 0/0/0 blokově.3 --
FF:AES_504Mikulčice in the Early Middle Ages J. Macháčekk 0/0/0 bloková výuka na základně v Mikulčicích.3 --
FF:AES_601From Early Medieval Settlement to Full Status Town R. Procházkak 2/0/03 --
FF:AES_602Ecclesiastical orders and their edifices (until the end of the 16th century) M. Plačekz 2/0/03 --
FF:AES_603Feudal sites in Central Europe M. Dejmalz 2/0/03 --
FF:AES_604Architectural and historical Survey J. Mazáčkovák 0/2/03 --
FF:AES_605General Practise of Medieval Warfare J. Mazáčkovák 1/1/03 --
FF:AES_606Mining archeology of the Middle Ages P. Hrubýk 2/0/03 --
FF:AES_607Special topics of Historical Archaeology P. Hrubýk 2/0/03 --
FF:AES_702Geografical Information System in archeaology - seminar P. Dreslerz 0/2/03 --
FF:AES_703Spatial Analysis and Modeling in Archaeology P. Dreslerk 2/0/03 --
FF:AES_704Advanced documentation drawings S. Plchováz 1/2/03 --
FF:AES_705Using digital photography for documentation of archaeological artefacts J. Šeinerz 0/2/03 --
FF:AES_706Spatial documentation of artefacts and 3D models creation V. Nosekz 0/2/03 --
FF:AES_707Statistics seminar for archaeologists K. Šabatovák 0/2/03 --
FF:AES_708Remote sensing K. Šabatováz 2/0/03 --
FF:AES_709Landscape Archaeology M. Kempfk 0/0/0 výuka probíhá blokově.5 --
FF:AES_801Archaeological prospection practice M. Prišťákováz 0/0/0 5 dní terénních prospekcí.3 --
FF:AES_802Practicum of experimental archaeology K. Těsnohlídkováz 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AES_803Application of Existing and Modern Methods of Architectural and historical Survey J. Mazáčkovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AES_804Inland Internship in an Institution I R. Přichystalováz 0/0/0 120 odpracovaných hodin.4 --
FF:AES_805Inland Internship in an Institution II R. Přichystalováz 0/0/0 120 odpracovaných hodin.5 --
FF:AES_806Study placement abroad P. Goláňováz 0/0/020 --
FF:AES_807Excavation Summaries P. Vachůtz 0/0/0 výuka probíhá blokově.2 --
FF:AES_808Special Excursion P. Dreslerz 0/0/0 3-10 dní.4 --
FF:AES_809Short study intership abroad P. Goláňováz 0/0/03 --
FF:AES_810Rescue excavation practice I R. Přichystalováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:AES_811Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology A P. Tóthk 0/0/0 formou samostudia.4 --
FF:AES_812Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology B P. Tóthk 0/0/02 --
FF:AES_813Rescue excavation practice II R. Přichystalováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:HIAb06bMedieval History of the Czech Land L. Janz 0/0/03 --
FF:HIAb06dMedieval History of the Czech Lands L. Janz 1/1/03 --
FF:HIAb06eMedieval History M. Wihodazk 1/1/03 --
FF:KLB_102Etruscans V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_104Introduction in ancient epigraphy V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_107Greek architecture and urbanism V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_112Roman Toreutics – metal vessels from the period of Late Roman Republic to Late Antiquity V. Klontzak 2/1/03 --
FF:KLB_114The buildings and the images of the imperial cult V. Klontzak 1/1/0 0.3 --
216 credits

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A17aBachelor's Thesis Seminar I P. Hrubýz 0/0/0 seminář probíhá blokově.5 5Z
FF:AEB_A17bBachelor's Thesis Seminar II P. Hrubýz 0/0/0 seminář probíhá blokově.5 6Z
FF:AEB_A18Bachelor’s Thesis P. Hrubýz 0/0/0- 6P
10 credits

Elective courses