FF FBAEpH Archaeology
Name in Czech: Archeologie
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-AE_ Archaeology

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A01Introduction to the Study of Archaeology K. Šabatováz 2/0/03 1Z
FF:AEB_A02Archaeological Method and Theory J. Macháčekzk 2/0/04 2Z
FF:AEB_A03Methodology of archaeological prospection and excavation: workshop II - the excavation P. Miloz 2/0/03 1Z
FF:AEB_A04Scientific writing R. Přichystalovák 2/0/03 4Z
FF:AEB_A05Popularization of science L. Kaňáková Hladíkovák 2/0/03 6Z
FF:AEB_A06aIntroduction to prehistoric and early historic studies L. Kaňáková Hladíkovázk 2/0/04 1Z
FF:AEB_A06bIntroduction to medieval and modern archaeology P. Milozk 2/0/04 2Z
24 credits

Selective courses

Blok znalectví hmotné kultury

Student/ka získá zápočty ze 3 proseminářů (9 kr.).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A07aMaterial Culture of the Stone Age L. Kaňáková Hladíkováz 1/1/03 1Z
FF:AEB_A07bMaterial Culture of Bronze Age and Hallstatt K. Šabatováz 1/1/03 2Z
FF:AEB_A07cMaterial culture in protohistory P. Goláňováz 1/1/03 3Z
FF:AEB_A07dMaterial culture knowledge in the early Middle Ages R. Přichystalováz 1/1/03 4Z
FF:AEB_A07eMedieval material culture J. Mazáčkováz 1/1/03 5Z
15 credits

Blok terénních a dokumentačních metod

Student/ka získá zápočty ze 3 předmětů (9 kr.).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A08Computing technology in archaeology P. Dreslerz 1/1/03 3P
FF:AEB_A09Geographic information systems in archeology P. Dreslerz 1/1/03 5P
FF:AEB_A10Geodesy in Archaeology P. Dreslerz 2/0/0 + terénní workshop.3 4P
FF:AEB_A11Documentation Techniques S. Plchováz 0/0/0 30 hodin praktické výuky.3 3P
FF:AEB_A12Laboratory and conservation practice K. Šabatováz 1/1/03 2P
15 credits

Blok terénních praxí

Student/ka si vybere dvě terénní praxe.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A13aPractical training in archaeological excavation I (Těšetice-Kyjovice) P. Tóthz 0/0/0 3 týdny.4 2P
FF:AEB_A13bPractical training in archaeological excavation II (Břeclav-Pohansko) P. Dreslerz 0/0/0 3 týdny.4 2P
FF:AEB_A13cPractical training in archaeological excavation III (abroad) P. Goláňováz 0/0/0 3 týdny.4 4P
FF:AEB_A13dPractical training in archaeological excavation IV (Rokštejn) J. Mazáčkováz 0/0/0 3 týdny.4 4P
16 credits

Blok teoretických přednášek k dějinným obdobím

Student/ka získá zkoušky z 4 přednášek (16 kr.).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A14aPaleolithic and Mesolithic in Central Europe L. Kaňáková Hladíkovázk 2/0/04 1P
FF:AEB_A14bThe Neolithic and the Aeneolithic in Central Europe P. Tóthzk 2/0/04 4P
FF:AEB_A14cBronze Age in Central Europe K. Šabatovázk 2/0/04 2P
FF:AEB_A14dIron Age in Central Europe P. Goláňovázk 2/0/04 3P
FF:AEB_A14eThe Roman Era and the Great Migrations in Central Europe J. Macháčekzk 2/0/04 4P
FF:AEB_A14fEarly Middle Ages in Central Europe R. Přichystalovázk 2/0/04 2P
FF:AEB_A14gArcheology of the Middle Ages in Central Europe P. Hrubýzk 2/0/04 5P
28 credits

Blok seminářů k dějinným obdobím

Student/ka získá kolokvia ze 3 seminářů (9 kr.).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A15aPaleolithic in Central Europe - seminar L. Kaňáková Hladíkovák 0/2/03 1P
FF:AEB_A15bNeolithic and Eneolithic - seminar P. Tóthk 0/2/03 4P
FF:AEB_A15cThe Bronze Age in Central Europe – tutorial K. Šabatovák 0/2/03 2P
FF:AEB_A15dIron Age in Central Europe - seminar P. Goláňovák 0/2/03 3P
FF:AEB_A15eThe Roman Era and the Great Migrations in Central Europe - seminar J. Macháčekk 0/2/03 4P
FF:AEB_A15fEarly Middle Ages in Central Europe - workshop R. Přichystalovák 0/2/03 2P
FF:AEB_A15gMedieval Archaeology - Seminar J. Mazáčkovák 0/2/03 5P
21 credits

Blok přírodovědných předmětů

Student/ka získá celkem 12 kreditů z předmětů přírodovědného bloku.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A16aOsteology for Archaeologists M. Nývltová Fišákovák 1/1/03 --
FF:AEB_A16bArchaeobotany M. Hajnalovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AEB_A16cGeophysical Methods in Archaeology P. Milok 1/1/03 --
FF:AEB_A16dGeoarchaeology L. Lisák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 5-
FF:AEB_A16eMicroscopy practice for archaeologists L. Kaňáková Hladíkovák 2/2/03 --
FF:AEB_A16fBasics of Archaeogenetics Z. Hofmanovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.5 --
PřF:Bi5125Anthropology for Archaeologists E. Drozdovák 0/3/04 --
PřF:G4121Quaternary geology M. Ivanovzk 2/1/05 --
PřF:G9721Petroarcheology J. Petříkzk 2/0/03 --
PřF:GA231Holocén M. Ivanovzk 2/1/05 --
PřF:GA241Petroarchaeology of ceramics M. Hložekz 1/1/02 --
PřF:GA261Geoarchaeology in practise J. Petříkz 2/1/03 --
FF:KLB_203Isotope archaeology: interdisciplinary project V. Klontzaz 0/0/0- --
42 credits

Předměty povinně volitelné výběrové

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AES_101History of the Archaeology in Central Europe P. Kostrhunk 2/0/03 --
FF:AES_102Legal Framework of Rescue Archaeological Research in Czech Rep. K. Malaníkovák 2/0/03 --
FF:AES_103Museology for archaeologist P. Vachůtk 1/1/03 --
FF:AES_104Chipped stone industry analysis L. Kaňáková Hladíkovák 1/1/03 --
FF:AES_105Bone and Antler Artefact Production from Paleolithic to Early Middle Ages R. Přichystalovák 2/0/03 --
FF:AES_106Textile production in the Primeval Era and Early to High Middle Ages R. Přichystalováz 2/0/03 --
FF:AES_107Antique and Celtic coinage P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_108Medieval numismatics P. Hrubýz 2/0/03 --
FF:AES_109Auxiliary sciences of history for archaeologists D. Kalhousk 2/0/03 --
FF:AES_201Special Course P. Hrubýk 0/0/03 --
FF:AES_203Metodolgy of the treatment of early mediaval pottery J. Macháčekz 0/2/04 --
FF:AES_204Ethnoarchaeology P. Květinak 4/0/05 --
FF:AES_205Archaeology of Waste and Things D. Sosnak 4/0/05 --
FF:AES_206Gender and the body in archaeology K. Šabatovák 1/1/0 blokově.4 --
FF:AES_301Prehistoric Art in Europe L. Kaňáková Hladíkovák 2/0/03 --
FF:AES_302Daylife of palaeolithic hunter-gatherer community P. Nerudak 2/0/03 --
FF:AES_303Phenomenon of Bell Beaker in Europe K. Šabatovák 4/0/03 --
FF:AES_304The Upper Danube in the Bronze and Hallstatt Age O. Chvojkak 2/0/03 --
FF:AES_305The relationship of man and animal in the Palaeolithic M. Galetovák 2/0/03 --
FF:AES_306Bronze Age Lives in Europe K. Šabatovák 8/0/03 --
FF:AES_401Special topics in protohistory I P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_402Special topics in protohistory II P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_501Settlement Archaeology P. Milok 2/0/03 --
FF:AES_502Early medieval Cemeteries Š. Ungermank 2/0/03 --
FF:AES_503Hedeby. Northern and eastern perifery of the Frankish Empire K. Šabatováz 0/0/0 blokově.3 --
FF:AES_504Mikulčice in the Early Middle Ages J. Macháčekk 0/0/0 bloková výuka na základně v Mikulčicích.3 --
FF:AES_601From Early Medieval Settlement to Full Status Town R. Procházkak 2/0/03 --
FF:AES_602Ecclesiastical orders and their edifices (until the end of the 16th century) M. Plačekz 2/0/03 --
FF:AES_603Feudal sites in Central Europe M. Dejmalz 2/0/03 --
FF:AES_604Architectural and historical Survey J. Mazáčkovák 0/2/03 --
FF:AES_605General Practise of Medieval Warfare J. Mazáčkovák 1/1/03 --
FF:AES_606Mining archeology of the Middle Ages P. Hrubýk 2/0/03 --
FF:AES_607Special topics of Historical Archaeology P. Hrubýk 2/0/03 --
FF:AES_702Geografical Information System in archeaology - seminar P. Dreslerz 0/2/03 --
FF:AES_703Spatial Analysis and Modeling in Archaeology P. Dreslerk 2/0/03 --
FF:AES_704Advanced documentation drawings S. Plchováz 1/2/03 --
FF:AES_705Using digital photography for documentation of archaeological artefacts J. Šeinerz 0/2/03 --
FF:AES_706Spatial documentation of artefacts and 3D models creation V. Nosekz 0/2/03 --
FF:AES_707Statistics seminar for archaeologists K. Šabatovák 0/2/03 --
FF:AES_708Remote sensing K. Šabatováz 2/0/03 --
FF:AES_709Landscape Archaeology M. Kempfk 0/0/0 výuka probíhá blokově.5 --
FF:AES_801Archaeological prospection practice M. Prišťákováz 0/0/0 5 dní terénních prospekcí.3 --
FF:AES_802Practicum of experimental archaeology K. Těsnohlídkováz 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AES_803Application of Existing and Modern Methods of Architectural and historical Survey J. Mazáčkovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AES_804Inland Internship in an Institution I R. Přichystalováz 0/0/0 120 odpracovaných hodin.4 --
FF:AES_805Inland Internship in an Institution II R. Přichystalováz 0/0/0 120 odpracovaných hodin.5 --
FF:AES_806Study placement abroad P. Goláňováz 0/0/020 --
FF:AES_807Excavation Summaries P. Vachůtz 0/0/0 výuka probíhá blokově.2 --
FF:AES_808Special Excursion P. Dreslerz 0/0/0 3-10 dní.4 --
FF:AES_809Short study intership abroad P. Goláňováz 0/0/03 --
FF:AES_810Rescue excavation practice I R. Přichystalováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:AES_811Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology A P. Tóthk 0/0/0 formou samostudia.4 --
FF:AES_812Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology B P. Tóthk 0/0/02 --
FF:AES_813Rescue excavation practice II R. Přichystalováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:HIAb06bMedieval History of the Czech Land L. Janz 0/0/03 --
FF:HIAb06dMedieval History of the Czech Lands L. Janz 1/1/03 --
FF:HIAb06eMedieval History M. Wihodazk 1/1/03 --
FF:KLB_102Etruscans V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_104Introduction in ancient epigraphy V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_107Greek architecture and urbanism V. Klontzak 2/0/03 --
FF:KLB_112Roman Toreutics – metal vessels from the period of Late Roman Republic to Late Antiquity V. Klontzak 2/1/03 --
FF:KLB_114The buildings and the images of the imperial cult V. Klontzak 1/1/0 0.3 --
216 credits

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AEB_A17aBachelor's Thesis Seminar I P. Hrubýz 0/0/0 seminář probíhá blokově.5 5Z
FF:AEB_A17bBachelor's Thesis Seminar II P. Hrubýz 0/0/0 seminář probíhá blokově.5 6Z
FF:AEB_A18Bachelor’s Thesis P. Hrubýz 0/0/0- 6P
10 credits