FF FNPMEJpSNE Translation of German
Name in Czech: Překladatelství němčiny
master's full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF N-PMEJ_ Translation of Modern European Languages

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRZA010Diploma Thesis Seminar - Master A. Urválekz 0/2/410 3P
FF:PRZA011Diploma Thesis Seminar - Master P. Kyloušekz 0/2/410 4P
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRZA001Stylistics Z. Hladkázk 0/2/05 1Z
FF:PRZA002Translation theory A. Urválekzk 2/0/05 1Z
FF:PRZA003IT Tools P. Kyloušekz 0/2/0 kombinace blokové a průběžné výuky.5 1Z
FF:PRZA004Technical and practical aspects of translation A. Urválekk 0/2/05 1Z
FF:PRZA005Editing practice P. Dytrtzk 0/2/05 1Z
FF:PRZA006Correct writing for translators I. Buzekzk 0/2/05 2Z
FF:PRZA007Syntax for translators Z. Hladkázk 0/2/05 2Z
FF:PRZA008Technical and practical aspects of translation A. Urválekk 0/2/05 2Z
FF:PRZA009Corpus linguistics I. Zündorfzk 0/2/05 2Z
45 credits

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Specializace překladatelství německého jazyka.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PRNJ001Theory and practice of artistic translation S. Stanovskák 1/1/05 1P
FF:PRNJ002Contrasting stylistic analysis of literary translations (German – Czech) J. Maláz 1/1/05 1P
FF:PRNJ003Preparing for Simultaneous Interpreting (SI) A. Urválekk 0/2/04 3P
FF:PRNJ004Business German Z. Marečekk 0/2/05 3P
FF:PRNJ005Translations of Texts in Economy A. Urválekz 0/2/04 2P
FF:PRNJ007Subtitels A. Urválekk 0/2/05 2P
FF:PRNJ008Professional language I. Zündorfk 1/1/05 4P
FF:PRNJ009Translation A. Urválekk 0/2/05 4P
FF:PRNJ011Linguistics of errors S. Stanovskázk 0/1/02 2P
40 credits

Selective courses

Blok 1

Z tohoto výběru je třeba nasbírat alespoň 15 kreditů. Zbývající kredity do počtu 120 lze nasbírat z dalších volitelných předmětů zahrnutých do jiných magisterských plánů studia němčiny.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:NJII_3515ATextlinguistik I. Zündorfk 1/1/05 --
FF:NJII_746AProject A. Urválekk 1/1/05 --
FF:PRNJ010Business German Z. Marečekk 0/2/04 --
FF:PRNJ012Translation of legal texts Z. Marečekk 0/2/05 --
19 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:NJII_117BSelected Themes of the Medieval Literature and their Realisations in German and Czech V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_1225BFrom Schnitzler to Schwab A. Urválekk 0/2/05 --
FF:NJII_125BSelected Themes of the Historical Semantics (German) V. Bromk 0/2/05 --
FF:NJII_132BCzech-German Language Contacts V. Bromk 1/1/05 --
FF:NJII_133BGerman Proper Names V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_137BGerman Chronicles of the Middle Ages V. Bromk 1/1/05 --
FF:NJII_2225BThe German Conservatism A. Urválekk 1/1/05 --
FF:NJII_23AContemporary Literature A. Urválekk 1/1/03 --
FF:NJII_3238BTrends in Contemporary German I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_3239BLoanwords and Borrowings in German I. Zündorfk 1/1/05 --
FF:NJII_34BMethods of Text Analysis J. Maláz 1/1/05 --
FF:NJII_3514BKorpuslinguistics I. Zündorfk 1/1/05 --
FF:NJII_35BGerman mass media J. Malák 1/1/05 --
FF:NJII_38BGerman Phraseology in Texts J. Malák 1/1/05 --
FF:NJII_41BMoravian German Literature in the 19th and 20th century Z. Marečekk 0/2/05 --
FF:NJII_471BCulturtheory J. Budňákk 0/2/05 --
FF:NJII_472BJournals in German Studies J. Budňákk 0/2/05 --
FF:NJII_473BThe German Problem after 1945 A. Urválekk 0/2/05 --
FF:NJII_496BSelected lecture II A. Urválekk 1/1/05 --
FF:NJII_94BPrague's German-Jewish Writers Z. Marečekz 0/2/04 --
FF:NJII_96BShort stories at the turn of the 20th century Z. Marečekk 0/2/04 --
98 credits