FF FBFAVpH Theory and History of Film and Audiovisual Culture
Name in Czech: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-FAV_ Theory and History of Film and Audiovisual Culture

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Předměty k bakalářské práci

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FAVBPa120B.A. Project P. Skopalk 0/2/05 4P
FF:FAVBPa130B.A. seminar I P. Skopalzk 0/2/05 5P
FF:FAVBPa140B.A. seminar II P. Skopalzk 0/2/05 6P
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FAVBPa010Introduction to Film Studies R. Kokešzk 2/0/05 1Z
FF:FAVBPa020Film Theory till 1945 P. Skopalzk 2/0/05 1Z
FF:FAVBPa030History of Film Theories after 1945 P. Skopalzk 2/0/05 2Z
FF:FAVBPa040History of the Czech Cinema I M. Večeřazk 2/0/2 Filmové projekce.5 3Z
FF:FAVBPa050History of Czech Cinema II J. Blažejovskýzk 6/0/05 4Z
FF:FAVBPa060History of World Cinema I R. Kokešzk 4/0/05 1Z
FF:FAVBPa070History of the World Cinema II J. Blažejovskýzk 4/0/05 2Z
FF:FAVBPa080Film Style Analysis R. Kokešzk 0/4/05 2Z
FF:FAVBPa090Film Narrative Analysis R. Kokešzk 0/4/05 2Z
FF:FAVBPa100Methodology of historical research Š. Gmiterkovázk 0/2/05 1Z
FF:FAVBPa110Film Studies Research P. Skopalzk 0/2/05 4Z
FF:FAVBPa150Specialized Practice J. Blažejovskýz 0/0/25 5P
60 credits

Selective courses

Předměty historické, teoretické a metodologické

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FAVh001Czech New Wave Š. Gmiterkovázk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh002Czech Film in Exile J. Voráčzk 2/0/2 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh003Vojtech Jasny J. Voráčzk 4/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh004Czech and Slovak cinema during the normalization period J. Blažejovskýzk 4/0/05 --
FF:FAVh005Cinema of USSR 1945-1991 J. Blažejovskýzk 2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh006Historical Poetics of Czech Cinema till 1922 R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh007Cinema in the occupied Europe, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
35 credits

Předměty praktické

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FAVp001Film scriptwriting and dramaturgy M. Večeřazk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp002Film and TV production M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp003Film Distribution J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp004Dramaturgy, production and distribution of documentary M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp005Methods of Documentary Film J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
25 credits

Předměty zahraničních hostů

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FAVz059Making The Most Of Our Audiences. Theory, History and Practice of Empirical Audience Research P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz060New Trends in Documentary Film: Platforms, Practices, Discourses P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz061Israeli Cinema. A collective image as a search for identity - historical introduction J. Blažejovskýzk 4/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz062Impure Harmonies: A New Poetics of Global Art Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
20 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ESA082Dante Alighieri: Art, Aesthetics, and Culture of the Middle Ages P. Osolsobězk 1/1/04+1 --
FF:ESB094Chesterton and Tolkien as Arts Critics P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:FAVh001Czech New Wave Š. Gmiterkovázk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh002Czech Film in Exile J. Voráčzk 2/0/2 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh003Vojtech Jasny J. Voráčzk 4/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh004Czech and Slovak cinema during the normalization period J. Blažejovskýzk 4/0/05 --
FF:FAVh005Cinema of USSR 1945-1991 J. Blažejovskýzk 2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh006Historical Poetics of Czech Cinema till 1922 R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh007Cinema in the occupied Europe, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp001Film scriptwriting and dramaturgy M. Večeřazk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp002Film and TV production M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp003Film Distribution J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp004Dramaturgy, production and distribution of documentary M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp005Methods of Documentary Film J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp006Media and documentary. Workshop on creative writing about documentary film P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 --
FF:FAVp007TV format development M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp008Programme strategies of the public service TV J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp009Movie Theatre Business J. Blažejovskýzk 2/0/45 --
FF:FAVp010Film criticism J. Blažejovskýzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FSS:ZUB103 -- 0/0- --
FSS:ZUB104 -- 0/0- --
FSS:ZUB110 -- 0/0- --
92 credits