FF FNPGUpJ Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
Name in Czech: Učitelství pedagogiky pro střední školy
master's full-time single-subject
Included in the programme: FF N-PGU_ Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy

Introductory information / Instructions

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně (jednooborové prezenční studium) jsou následující:
 
  1. získání 24 kreditů za předměty společného pedagogicko-psychologického základu;
  2. získání 32 kreditů za oborové předměty;
  3. získání 24 kreditů za oborové didaktiky;
  4. získání 24 kreditů za odbornou praxi (na střední škole);
  5. 16 kreditů za úspěšně absolvované diplomové semináře;
  6. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UPGM008Final Dissertation Seminar J. Zounekz 0/2/08 3P
FF:UPGM009Final Dissertation Seminar K. Šeďováz 0/2/08 4P
16 credits

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PGM002Educational policy M. Rabušicovázk 1/1/06 3Z
FF:PGM003Philosophy of Education M. Polzk 1/1/06 3P
FF:PGM004Management of education Processes M. Polz 1/1/04 1Z
FF:PGM005Educational evaluation M. Polzk 1/1/06 2Z
FF:UPG001Didactics of pedagogy: Introduction J. Zounekz 0/2/06 1P
FF:UPG002Methodology of teaching pedagogy: Innovation J. Zounekz 1/1/06 2P
FF:UPG003Methodology of teaching pedagogy: curriculum design J. Zounekzk 1/1/06 3P
FF:UPG004Methodology of teaching pedagogy: Professional development of a teacher K. Šeďovázk 1/1/06 4P
FF:UPG301Pedagogical Practics I. K. Šeďováz in blocks - 4 týdny6 1P
FF:UPG302Pedagogical Practics II. J. Zounekz in blocks - 4 týdny6 2P
FF:UPG303Pedagogical Practics III. K. Šeďováz in blocks - 4 týdny6 3P
FF:UPG304Pedagogical Practics II. J. Zounekz in blocks - 4 týdny6 4P
FF:UPGM108Personal and Social Skills Training P. Novotnýz 0/2/04 1P
FF:UPGM201Master`s State Exam J. ZounekSZk 0/0/0- 4Z
FF:UPGM202Master’s Thesis J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4Z
FF:UPGM510Czech educational policy M. Rabušicováz 1/1/06 4P
FF:SUP001Psychology for teachers I I. Burešovázk 1/1/04 1P
FF:SUP002Basic Course in Education K. Šeďovázk 1/1/04 1P
FF:SUP003Theory of Instruction K. Šeďovázk 1/1/04 2P
FF:SUP004Psychology for teachers II I. Burešovázk 1/1/04 2P
FF:SUP005Special Education & Pedagogical Diagnostics K. Šeďovázk 1/1/04 2P
FF:SUP006Compendium for Teachers K. Šeďovázk 1/1/04 1P
104 credits