PřF NANK Physics – nanotechnology
Name in Czech: Fyzika – nanotechnologie
Bachelor's combined single-subject
Included in the programme: PřF B-NAN Physics – nanotechnology

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Languages

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA001Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi1700Cell Biology R. Veselskázk 2/0/02+2 3-
PřF:C1600Laboratory in Chemistry M. Nečasz 0/4/04 2-
PřF:C7080Lasers in Analytical chemistry K. Novotnýzk 2/0/02+2 5-
PřF:E0220Mass Spectrometry Z. Šimekzk 2/0/02+2 4-
PřF:F1031Mathematics a step ahead J. Musilováz 2/02 1-
PřF:F1032Mechanics and molecular physics: problems plus J. Musilováz 0/22 1-
PřF:F1080Demonstration experiments for the basic course of physics Z. Bochníčekk 1/01+1 1-
PřF:F1400aComputer programming excersize J. Humlíčekz 0/1/01 1-
PřF:F1410Technical laboratory P. Sťahelz 0/2/02 1-
PřF:F1421Basic mathematical methods in physics 1 J. Musilovázk 3/0/03+2 1-
PřF:F1422Computing practice 1 P. Kurfürstzk 0/3/03 1-
PřF:F2130Physics in alive nature Z. Bochníčekk 2/0/02+1 4-
PřF:F2400Technical laboratory 2 P. Sťahelz 0/2/02 2-
PřF:F3250Modern problems in condensed matter physics J. Humlíčekk 2/0/01+1 3-
PřF:F3300Computer control of experiments in physics Z. Navrátilz 2/0/02 5-
PřF:F3380Analytical techniques in nanotechnology M. Černákzk 2/0/02+2 5-
PřF:F4120Theoretical mechanics T. Tyczk 2/2/03+2 3-
PřF:F4230Microwave technique V. Kudrlez 2/0/02 4-
PřF:F4250Application of electronics P. Konečnýz 1/2/02 4-
PřF:F4280Thin Films Deposition and Surface Modification Technologies L. Zajíčkovák 2/1/03+1 4-
PřF:F4900Transfer of technologies and patent law M. Černákk 1/02 4-
PřF:F5055Bachelors' Review 1 J. Musilovák 1/1/03 5-
PřF:F5060Atomic and molecular spectroscopy Z. Navrátilzk 2/2/04+2 5-
PřF:F5151Physical laboratory 4 P. Dvořákz 0/3/03 5-
PřF:F5180Electronic measuring methods P. Sťahelz 2/0/02 5-
PřF:F5330Basic numerical methods J. Chaloupkaz 1/1/03 5-
PřF:F5900Physics in business D. Kováčikz 2/0/02 6-
PřF:F6055Bachelors' Review 2 J. Musilovák 1/1/03 6-
PřF:F6122Introduction to solid state physics - seminary D. Munzarz 0/1/01 6-
PřF:F6150Advanced numerical methods J. Chaloupkak 2/1/03+1 6-
PřF:F6210Applications and experimental demonstrations of holography I. Ohlídalk 2/0/02+1 6-
PřF:F6450Vacuum physics 2 P. Slavíčekzk 2/0/02+2 3-
PřF:F8510Physics of biopolymers R. Váchazk 2/0/02+2 6-
PřF:F8632Physical principles of some common apparatus Z. Bochníčekk 2/0/01+1 2-
101 credits

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Bakalářská práce 1

Student si zapisuje jeden z předmětů "Bakalářská práce 1".

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F5601EBachelor Thesis 1 D. Trunecz 0/0/010 5-
PřF:F5601KBachelor thesis 1 J. Humlíčekz 0/0/010 5-
PřF:F5601TBachelor Thesis 1 J. Musilováz 0/0/010 5-
30 credits

Bakalářská práce 2

Student si zapisuje jeden z předmětů "Bakalářská práce 2".

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F6250EBachelor Thesis 2 D. Trunecz 0/0/010 6-
PřF:F6250KBachelor thesis 2 J. Humlíčekz 0/0/010 6-
PřF:F6250TBachelor work 2 J. Musilováz 0/0/010 6-
30 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C1800Chemistry for Physicists M. Munzarovázk 3/1/03+2 4-
PřF:C7777Handling chemical substances J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:F1030Mechanics J. Musilovázk 3/2/04+2 1Z
PřF:F1050Thermics and molecular physics A. Lacinazk 2/1/02+2 1Z
PřF:F1610Introduction to experimental physics Z. Bochníčekz 0/1/01 1Z
PřF:F1711Mathematics 1 P. Musilovázk 3/3/04+2 1-
PřF:F2050Electricity and magnetism D. Truneczk 4/2/05+3 2Z
PřF:F2180Physical laboratory 1 Z. Navrátilz 0/3/05 2-
PřF:F2712Mathematics 2 P. Musilovázk 4/3/06+2 2-
PřF:F3060Oscillations, waves, optics V. Holýzk 4/2/06+2 3Z
PřF:F3180Gas discharges M. Černákz 1/1/02 3P
PřF:F3200Physics of materials and thin films P. Vašinak 3/1/03+1 3P
PřF:F3240Physical laboratory 2 J. Novákz 0/3/05 3-
PřF:F3370Introduction to nanotechnology J. Ráheľk 2/0/02+1 1P
PřF:F3390Micro- and nano- structures preparation J. Ráheľzk 2/0/02+2 5P
PřF:F3712Mathematics 3 P. Musilovázk 2/2/04+2 3-
PřF:F4050Introduction to Microphysics V. Kudrlezk 4/2/05+3 4Z
PřF:F4160Vacuum physics P. Slavíčekzk 2/1/02+2 2P
PřF:F4210Physical laboratory 3 P. Dvořákz 0/3/05 4-
PřF:F5030Introduction to Quantum Mechanics D. Munzarzk 3/2/04+2 5Z
PřF:F5090Electronics M. Zemánekzk 2/1/02+2 4P
PřF:F5170Introduction to Plasma Physics Z. Bonaventurazk 2/1/02+2 5P
PřF:F6082Thermodynamics and Statistical Physics A. Lacinazk 2/1/04 6-
PřF:F6121Introduction to solid state physics V. Holýzk 2/1/02+2 6P
PřF:F6270Electronic laboratory M. Zemánekz 0/3/05 4-
PřF:F6540Physical principles of the semiconductor technology P. Mikulíkk 3/0/03+1 3-
PřF:FSB08State examination Bc., Nanotechnology P. Vašina- 0/0/0- 6-
123 credits

Selective courses

Blok 1

Je třeba absolvovat alespoň jeden z uvedených předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:F1222C++ for physicists J. Vohánkaz 0/2/02 1-
PřF:F1400Computer programming P. Mikulíkz 1/1/02 1-
PřF:F4500Python for physicists F. Hrochk 1/2/03+1 1-
FI:IB111Foundations of Programming N. Benešzk 2/2/14+2 1-
14 credits