FI UCIMIN Učitelství informatiky pro střední školy
Název anglicky: Informatics for secondary school teachers
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FI N-UCI Učitelství informatiky pro střední školy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.