UA104 Didaktika informatiky I

Fakulta informatiky
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
Znalosti z obecné didaktiky nebo školní pedagogiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 3/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/30
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V předmětu Didaktika informatiky I budou studentům zadána témata z oblasti informatiky a výpočetní techniky. Tato témata si student metodicky zpracuje a provede jejich prezentaci formou výuky na střední škole. Na závěr prezentace probíhá hodnocení jak bylo dané téma po odborné i didaktické stránce správně vyučováno.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student bude:
znát základní metodické postupy používané při výuce informatiky na střední škole;
schopen prezentovat zadané téma formou výuky na střední škole.
Osnova
  • Metodické zpracování jednotlivých kapitol základních kursů (architektura počítačů, návrh algoritmů a programování, operační systémy, počítačové sítě a Internet).
  • Výstupy v rozsahu 30 - 45 minut. Diskuse a hodnocení jednotlivých výstupů.
Literatura
  • Informatika a výpočetní technika pro střední školy. Edited by Pavel Roubal. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 96 s. ISBN 8025106004. info
  • Informatika a výpočetní technika pro střední školy : metodická příručka 1,2. Edited by Pavel Roubal. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005. 40 s. ISBN 8025107620. info
  • podle zadaného tématu
Výukové metody
Praktická cvičení - 2 hodiny týdně (účast je povinná), domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Studenti si musí metodicky zpracovat zadaná témata a provést jejich samostatnou prezentaci formou výuky na střední škole. Hodnoceny jsou odborné znalosti i pedagogické dovedností.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/Vyuka/Vyuk2.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2024/UA104