UA104 Didaktika informatiky I

Fakulta informatiky
jaro 2005
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Rozvrh
Čt 16:00–17:50 A107
Předpoklady
! P104 Didaktika informatiky I
Předmět Didaktika informatiky I by měl být zapisován až po úspěšném absolvování předmětu UA390 Školní pedagogika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu Didaktika informatiky I bude studentům zadáno téma z oblasti informatiky a výpočetní techniky. Zadané téma si student metodicky zpracuje a provede jeho prezentaci formou výuky na střední škole. Na závěr prezentace probíhá hodnocení jak bylo dané téma po odborné i didaktické stránce správně vyučováno.
Osnova
  • Metodické zpracování jednotlivých kapitol základních kursů (architektura počítačů, návrh algoritmů a programování, operační systémy, počítačové sítě a Internet).
  • Výstup v rozsahu 30 - 45 minut. Diskuse a hodnocení jednotlivých výstupů.
Literatura
  • podle zadaného tématu
Metody hodnocení
Cvičení, zápočet. K získání zápočtu je nezbytná účast na cvičeních a provedení samostatné prezentace na zadané téma.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/Vyuka/Vyuk2.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.