Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF FYMY Fykologie a mykologie
Název anglicky: Phycology and Mycology
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-BOT Botanika

Společná část

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0792Diplomová práce z botaniky IV M. Chytrýz 0/20/020 4P
PřF:Bi7701Diplomová práce z botaniky I. M. Chytrýz 0/6/06 1P
PřF:Bi8702Diplomová práce z botaniky II M. Chytrýz 0/66 2P
PřF:Bi9791Diplomová práce z botaniky III. M. Chytrýz 0/8/08 3P
40 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0655Botanický seminář VI M. Chytrýz 0/22 4P
PřF:Bi6050Introduction to Biostatistics in English J. Těšitelzk 0/2/02+2 4P
PřF:Bi6340Ekologie společenstev a makroekologie M. Chytrýzk 2/02+2 1Z
PřF:Bi6540Vegetace ČR M. Chytrýzk 3/03+2 2Z
PřF:Bi6570Mikroevoluce a speciace rostlin P. Burešzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7652Botanický seminář III M. Chytrýz 0/22 1P
PřF:Bi7920Zpracování biologických dat S. Pekárzk 0/22+2 2P
PřF:Bi8170Květena ČR V. Grulichzk 2/02+2 2Z
PřF:Bi8300Příroda ve čtvrtohorách M. Horsákzk 2/02+2 2Z
PřF:Bi8653Botanický seminář IV M. Chytrýz 0/22 2P
PřF:Bi9654Botanický seminář V M. Chytrýz 0/22 3P
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 1-
39 kreditů

Volitelné předměty

Z nabídky volitelných předmětů ve společné a specializační části studenti volí tak, aby naplnili celkový počet 120 kreditů v magisterském studiu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0090Užitkové rostliny V. Grulichzk 2/02+2 4-
PřF:Bi3110Vědecká prezentace v botanice a zoologii V. Grulichz 0/11 1-
PřF:Bi6640Bryologické praktikum M. Chytrýz 0/33 2-
PřF:Bi7350Statistical Dynamics of Macroecology M. Horsákk 0/0 3D.2 3-
PřF:Bi7560Úvod do R V. Syrovátkaz 0/22 1-
PřF:Bi7810Dějiny botaniky P. Burešk 1/01+1 3-
PřF:Bi8160Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu J. Sychraz 0/0 5D.3 2-
PřF:Bi8190Vizualizace biologických dat V. Syrovátkaz 0/22 3-
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/02+2 1-
PřF:Bi8881Chráněná území ČR 1 J. Rolečekzk 2/02+2 2-
PřF:Bi8882Chráněná území ČR 2 J. Rolečekzk 2/02+2 4-
PřF:Bi9000Geografické informační systémy v botanice a zoologii O. Hájekk 1/23+1 2-
PřF:Bi9009Geografické informační systémy v botanice a zoologii pro pokročilé O. Hájekk 0/2/02+1 3-
PřF:Bi9980Chráněná území střední Evropy P. Burešzk 2/02+2 3-
42 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7529Metody mykologického výzkumu P. Hroudaz 1/12 1P
PřF:Bi7535Ekologie hub P. Hroudazk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi7545Mykologické determinační praktikum P. Hroudaz 0/2/02 2-
PřF:Bi9050Evoluce řas a hub pro pokročilé P. Hroudazk 2/02+2 3P
PřF:Bi9529Metody terénní fykologie B. Chattováz 1/34 2P
PřF:Bi9535Ekologie sinic a řas B. Chattovázk 2/02+2 4-
PřF:Bi9539Fykologické determinační praktikum B. Chattováz 0/22 2-
22 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Oborový seminář 1. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7662Geobotanický seminář III M. Chytrýz 0/22 1P
PřF:Bi7674Biosystematický seminář III P. Burešz 0/22 1P
4 kredity
Oborový seminář 2. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8663Geobotanický seminář IV M. Chytrýz 0/22 2P
PřF:Bi8675Biosystematický seminář IV P. Burešz 0/22 2P
4 kredity
Oborový seminář 3. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi9664Geobotanický seminář V M. Chytrýz 0/22 3P
PřF:Bi9676Biosystematický seminář V P. Burešz 0/22 3P
4 kredity
Oborový seminář 4. semestr

Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle charakteru diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0665Geobotanický seminář VI M. Chytrýz 0/22 4P
PřF:Bi0677Biosystematický seminář VI P. Burešz 0/22 4P
4 kredity
Kryptogamologická terénní cvičení

Během navazujícího magisterského studia je student povinen absolvovat alespoň jedno z uvedených terénních cvičení dle zaměření své diplomové práce (předměty Bi7530 a Bi9520 lze zapisovat opakovaně).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7530Mykologická exkurze P. Hroudaz 0/0 4D.2 3P
PřF:Bi9520Fykologická exkurze B. Chattováz 0/0 4D.2 3P
4 kredity
Botanická terénní cvičení

Během bakalářského a navazujícího magisterského studia je student povinen absolvovat alespoň jednou všechna tato terénní cvičení, přičemž minimálně jedno z těchto cvičení musí absolvovat v rámci magisterského studia (předměty Bi6631, Bi6671 a Bi6691 lze zapisovat opakovaně).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6631Floristický kurs České botanické společnosti V. Grulichz 0/0 6D.3 2P
PřF:Bi6661Terénní cvičení z geobotaniky L. Tichýz 0/0 5D.3 2P
PřF:Bi6671Terénní cvičení ke květeně ČR V. Grulichz 0/0 5D.3 2P
PřF:Bi6691Zahraniční botanická exkurze V. Grulichz 0/0 7D.3 2P
12 kreditů
Metodické předměty

V 1. roce navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle charakteru své diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6590Zpracování biosystematických dat P. Šmardazk 2/13+2 2P
PřF:Bi7540Zpracování dat v ekologii společenstev V. Syrovátkazk 2/13+2 2P
10 kreditů

Další aplikace