Bi7920 Zpracování biologických dat

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi5040 Biostatistika - základní kurz || Bi5560 Základy statistiky pro biology
Základy biostatistiky, ovládání programu R (základní matematické operace a tvorba grafů).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 5/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 4/30
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška má za cíl naučit studenty analyzovat data použitím moderních jednorozměrných statistických metod, jako je obecný lineární model a zobecněný lineární model v prostředí R.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by student měl vědět jak správně analyzovat jednorozměrná data.
Osnova
  • 1) Úvod: Proč právě software R? 2) Popisná statistika: Statistické momenty. Tabulková a grafická analýza. 3) Experimentální design: znáhodněný, latinské čtverce, opakování, kontrola. 4) Statistické modely. Základní typy rozdělení. 5) Analýza dat z normálního rozdělení. 6) Analýza dat z lognormálního a gama rozdělění. 7) Analýza dat z Poissonova rozdělení. 8) Analýza dat z negativně-binomického rozdělení. 9) Analýza dat z binomického a Bernoulliho rozdělení.
Literatura
    povinná literatura
  • PEKÁR, Stano a Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat. 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. x, 225. ISBN 9788086960449. info
    doporučená literatura
  • CRAWLEY, Michael J. Statistics : an introduction using R. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. xiii, 327. ISBN 0470022973. info
Výukové metody
Teoretická příprava zahrnující domácí řešení příkladů
Metody hodnocení
Výuka je postavena na řešení konkrétních biologických příkladů. Zkoušení je průběžné - v podobě řešení domácích úkolů. Návštěva přednášek je nezbytná.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/Bi7920