EN

PřF:Bi7920 Zpracovaní dat - Informace o předmětu

Bi7920 Zpracování biologických dat

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Marek Brabec, Ph.D. (přednášející), prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (zástupce)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Předpoklady
Bi5040 Biostatistika - základní kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: výuku zajišťují jednotlivé katedry biologické sekce, před zápisem je nutno kontaktovat jednotlivé vyučující z biologických kateder
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáška má za cíl naučit studenty analyzovat data použitím moderních jednorozměrných statistických metod, jako jsou zobecněný lineární model a lineární smíšený model.
Osnova
  • 1) Úvod: Statistický software. Prostředí R. 2) Popisná statistika: Formát a druhy dat. Tabulková a grafická analýza. Momenty. 3) Experimentální design: Náhodný, Nested, Split-plot, Latinské čtverce. Pseudoreplikace. 4) Statistické modely. Základní typy rozložení. 5)Analýza dat z normálního rozložení 5) Analýza dat z gama rozložení 6) Analýza dat z Poissonova rozložení. 7) Analýza dat z negativně-binomického rozložení. 8) Analýza dat z binomického rozložení. 9) Analýza dat z binárního rozložení. 10) Analýza přežívání. 11) Smíšené modely: Transformace dat. Split-plot a nested design. Opakovaná pozorování.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.