PdF BDE3Svp Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: History for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-DE3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE1A01Úvod do studia dějepisu a vademecum odborné práce J. Miholazk 1/1/0 8 hodin.4 1-
PdF:DE1A02Základní poznatky z dějin pravěku a starověku B. Klímazk 2/2/0 16 hodin.6 1-
PdF:DE1A05"Dlouhé" 19. století M. Koldinskázk 2/2/0 16 hodin.6 4P
PdF:DE1A07Vybrané didaktické komparace zahraničních učebnic a pomůcek K. Štěpánekk 1/1/0 8 hodin.3 5-
PdF:DE1A09Soudobé dějiny (1945-1989) M. Koldinskázk 2/2/0 16 hodin.6 5P
PdF:DE1A10Oborová praxe K. Štěpánekz 0/0/0 1 týden.2 5-
PdF:DE1B03Dějiny středověku v kontextu školního dějepisu B. Klímazk 2/2/0 16 hodin.6 2P
PdF:DE1B04Raný novověk J. Miholazk 2/2/0 16 hodin.6 3P
PdF:DE1B06Dějiny 20. století (do 1945) M. Koldinskázk 2/2/0 16 hodin.6 5P
PdF:DE1B08Základy antické, středověké a novověké terminologie pro školskou praxi P. Mazáčovák 1/1/0 8 hodin.3 4-
PdF:DE1B10Dějiny a současnost (aktuální problémy Evropy a světa v kontextu obč. vzdělávání) J. Miholak 2/2/0 16 hodin.5 --
53 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující si z nabídky povinně volitelných předmětů volí jeden předmět v hodnotě 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE3A01Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3A04Izrael v minulosti a dnes J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3A05Poutě a poutní místa v evropském kontextu J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3B01Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2 P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3B03Hospodářské a sociální dějiny středověku v českých zemích J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3B04Řeholní řády a kláštery ve středověku a novověku J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
PdF:DE3B05Láska, partnerské vztahy a sex v proměnách staletí J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 --
14 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE1B11Didaktika dějepisu K. Štěpánekk 1/1/0 8 hodin.3 6Z
PdF:DE1B12Didaktika dějepisné a mezipředmětové exkurze J. Miholaz 1/0/0 4 hodiny.2 6Z
5 kreditů