PdF NNJ2vp Učitelství německého jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-NJ2 Učitelství německého jazyka pro základní školy

Úvodní informace / Pokyny

U předmětů Jazyková cvičení je nutná posloupnost splnění NJ_C101, NJ_C102, NJ_C201. Další průchod je pouze doporučený (viz katalog).

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

U předmětů Jazyková cvičení je nutná posloupnost splnění NJ_C101, NJ_C102, NJ_C201. Další průchod je pouze doporučený (viz katalog).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_C101Jazyková cvičení C1 H. Hradílkováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 1-
PdF:NJ_C102Jazyková cvičení C1+ H. Hradílkováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_C201Jazyková cvičení C2 H. Hradílkovázk 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.4 3-
PdF:NJ_G500Lingvistické koncepty pro učitele němčiny T. Káňazk 1/0/0 6 hodin v kombinované formě.4 2P
PdF:NJ_K200Kulturní studia pro učitele němčiny V. Janíkováz 1/0/0 6 hodin v kombinované formě.2 2P
PdF:NJ_L400Literatura pro děti a mládež J. Veličkovázk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 1P
18 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů je nutno zvolit minimálně 5 kreditů. U předmětů s dvojím ukončením (typicky zápočet nebo kolokvium) je možno získat +2 kr. navíc za vyšší ukončení.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_G970Bilingvismus ve školství T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_K501Autentické materiály ve výuce němčiny P. Pytlíkz 0/1/02 3-
PdF:NJ_M130Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení A. Brychováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 1-
PdF:NJ_M501Didaktika mnohojazyčnosti A. Brychováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_M610Textová kompetence T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
10 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_M001Didaktika pro učitele němčiny 1 V. Janíkovák 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 1Z
PdF:NJ_M002Didaktika pro učitele němčiny 2 V. Janíkovák 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 2Z
PdF:NJ_M003Didaktika pro učitele němčiny 3 V. Janíkovázk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:NJ6002Učitelská praxe 2 A. Brychováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:NJ6003Učitelská praxe 3 (prezenční studium) A. Brychováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů