Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF NNJ204 Učitelství německého jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-NJ2_ Učitelství německého jazyka pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_C101Jazyková cvičení C1 T. Káňaz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 1-
PdF:NJ_C102Jazyková cvičení C1+ T. Káňaz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_C201Jazyková cvičení C2 T. Káňazk 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.4 3-
PdF:NJ_G500Lingvistické koncepty pro učitele němčiny T. Káňazk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 2P
PdF:NJ_K200Kulturní studia pro učitele němčiny T. Káňaz 1/0/0 6 hodin v kombinované formě.2 2P
PdF:NJ_L400Literatura pro děti a mládež T. Káňazk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 1P
16 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_G970Bilingvismus ve školství T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_M130Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 1-
PdF:NJ_M501Didaktika mnohojazyčnosti T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 3-
PdF:NJ_M610Textová kompetence T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 2-
14 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_M001Didaktika pro učitele němčiny 1 T. Káňaz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 1Z
PdF:NJ_M002Didaktika pro učitele němčiny 2 T. Káňaz 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 2Z
PdF:NJ_M003Didaktika pro učitele němčiny 3 T. Káňazk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 3Z
7 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 J. Nehybaz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi J. Nehybaz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:NJ6002Učitelská praxe 2 A. Brychováz 0/0/5 50 hodin.2 2P
PdF:NJ6003Učitelská praxe 3 A. Brychováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Další aplikace