Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M02901 Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
Název anglicky: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF M029 Geologie

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:GB921Pokročilý seminář z petrologie J. Leichmannz 0/3/03 --
PřF:GD211Mikroskopie k disertační práci Z. Lososz 0/2/02 --
PřF:GD221Aktuální otázky z mineralogie - samostudium Z. Lososz 1/0/02 --
PřF:GD241Nové poznatky v krystalochemii - samostudium M. Novákz 1/0/02 --
PřF:GD251Pokroky v ložiskové geologii - samostudium M. Slobodníkz 3/0/02 --
PřF:GD271Aktuální otázky vzniku minerálů M. Novákz 1/0/02 --
13 kreditů

Další aplikace