GD221 Aktuální otázky z mineralogie - samostudium

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk, k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Ukončené magisterské studium geologie. Předmět je určen pro doktorský studijní program geologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
1. Problematika morfologického popisu minerálů, jejich krystalů, krystalových srůstů a agregátů. Makropopisy, mikropopisy, fotodokumentace pro účely doktorské práce 2. Problematika RTG-práškové difrakce, metodika, difraktometr STADI-P, software Visual PowderX, příprava preparátů, parametry snímání, postupy při vyhodnocování dat, práce s databází PDF-1,2. Identifikace fází a výpočet mřížkových parametrů. 3. Problematika krystalochemie minerálů dle potřeb temat doktorandů. Klasifikační diagramy, přepočty analýz na empirické vzorce. 4. Genetické aspekty vzniku minerálů, asociace, parageneze. Dle temat doktorandů. 5. Novinky z topografické mineralogie zájmových oblastí. 6. Konzultace konkretních mineralogických temat a problémů doktorandů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - účinně aplikovat metody a moderní poznatky mineralogického výzkumu při řešení tématu disertační práce
Osnova
  • 1. Problematika morfologického popisu minerálů, jejich krystalů, krystalových srůstů a agregátů. Makropopisy, mikropopisy, fotodokumentace pro účely doktorské práce 2. Problematika RTG-práškové difrakce, metodika, difraktometr STADI-P, software Visual PowderX, příprava preparátů, parametry snímání, postupy při vyhodnocování dat, práce s databází PDF-1,2. Identifikace fází a výpočet mřížkových parametrů. 3. Problematika krystalochemie minerálů dle potřeb temat doktorandů. Klasifikační diagramy, přepočty analýz na empirické vzorce. 4. Genetické aspekty vzniku minerálů, asociace, parageneze. Dle temat doktorandů. 5. Novinky z topografické mineralogie zájmových oblastí. 6. Konzultace konkretních mineralogických temat a problémů doktorandů.
Literatura
  • KLEIN, Cornelis a Cornelius S. HURLBUT. Manual of mineral science : (after James D. Dana) [Klein, 2002]. 22nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2002. xii, 641 s. ISBN 0-471-25177-1. info
  • NESSE, William D. Introduction to mineralogy. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2012. xv, 480. ISBN 9780199859764. info
Výukové metody
Samostatné studium, konzultace problematiky, prezentace
Metody hodnocení
Individuální výuka dle potřeb doktorandů, kontaktní výuka i samostatná příprava, konzultace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/GD221