GD221 Aktuální otázky z mineralogie - samostudium

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk, k.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Ukončené magisterské studium geologie. Předmět je určen pro doktorský studijní program geologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
1. Problematika morfologického popisu minerálů, jejich krystalů, krystalových srůstů a agregátů. Makropopisy, mikropopisy, fotodokumentace pro účely doktorské práce 2. Problematika RTG-práškové difrakce, metodika, difraktometr STADI-P, software Visual PowderX, příprava preparátů, parametry snímání, postupy při vyhodnocování dat, práce s databází PDF-1,2. Identifikace fází a výpočet mřížkových parametrů. 3. Problematika krystalochemie minerálů dle potřeb temat doktorandů. Klasifikační diagramy, přepočty analýz na empirické vzorce. 4. Genetické aspekty vzniku minerálů, asociace, parageneze. Dle temat doktorandů. 5. Novinky z topografické mineralogie zájmových oblastí. 6. Konzultace konkretních mineralogických temat a problémů doktorandů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - účinně aplikovat metody a moderní poznatky mineralogického výzkumu při řešení tématu disertační práce
Osnova
  • 1. Problematika morfologického popisu minerálů, jejich krystalů, krystalových srůstů a agregátů. Makropopisy, mikropopisy, fotodokumentace pro účely doktorské práce 2. Problematika RTG-práškové difrakce, metodika, difraktometr STADI-P, software Visual PowderX, příprava preparátů, parametry snímání, postupy při vyhodnocování dat, práce s databází PDF-1,2. Identifikace fází a výpočet mřížkových parametrů. 3. Problematika krystalochemie minerálů dle potřeb temat doktorandů. Klasifikační diagramy, přepočty analýz na empirické vzorce. 4. Genetické aspekty vzniku minerálů, asociace, parageneze. Dle temat doktorandů. 5. Novinky z topografické mineralogie zájmových oblastí. 6. Konzultace konkretních mineralogických temat a problémů doktorandů.
Literatura
  • KLEIN, Cornelis a Cornelius S. HURLBUT. Manual of mineral science : (after James D. Dana) [Klein, 2002]. 22nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2002. xii, 641 s. ISBN 0-471-25177-1. info
  • NESSE, William D. Introduction to mineralogy. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2012. xv, 480. ISBN 9780199859764. info
Výukové metody
Samostatné studium, konzultace problematiky, prezentace
Metody hodnocení
Individuální výuka dle potřeb doktorandů, kontaktní výuka i samostatná příprava, konzultace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2020.