GD211 Mikroskopie k disertační práci

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:50 Go,-1012
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Zvládnutí základů optické polarizační mikroskopie minerálů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je upevnění znalostí z optiky minerálů a konzultace nad problémy aktuálně zpracovávané disertační práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - aplikovat rozšířené znalosti z optické mikroskopie minerálů při řešení svého tématu disertační práce; - konzultovat problémy mikroskopického výzkumu aktuálně zpracovávaného materiálu
Osnova
  • 1. Optika základních horninotvorných minerálů 2. optika speciálních minerálů 3. mikroskopování minerálů hornin podle potřeb studenta
Literatura
  • GREGEROVÁ, Miroslava, Bohuslav FOJT a Václav VÁVRA. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. 315 s. monografie. ISBN 80-7028-195-2. info
  • DYAR, M. Darby a Mickey E. GUNTER. Mineralogy and optical mineralogy. Illustrated by Dennis Tasa. Chantilly, Va.: Mineralogical Society of America, 2008. xxiv, 706. ISBN 9780939950812. info
  • OKRUSCH, Martin a Hartwig E. FRIMMEL. Mineralogy : an introduction to minerals, rocks, and mineral deposits. Berlin: Springer, 2020. xi, 719. ISBN 9783662573143. info
Výukové metody
mikroskopie, konzultace, práce na vlastním problému
Metody hodnocení
praktický zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/GD211