PřF ZPAZ Životní prostředí a zdraví
Název anglicky: Environment and Health
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PřF N-ZPZ Životní prostředí a zdraví

2) Další nejméně 4 kredity si zvolí výběrem předmětů PVA nebo PVB ze stejného profilového bloku.

3) Další nejméně 4 kredity může doplnit výběrem předmětů ze stejného nebo jiného bloku nebo z nabídky povinně volitelných nebo volitelných předmětů programu.

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E1210Diplomová práce z ŽP & zdraví I J. Hofmanz 0/0/66 1P
PřF:E2210Diplomová práce z ŽP & zdraví II J. Hofmanz 0/0/66 2P
PřF:E3210Diplomová práce z ŽP a zdraví III J. Hofmanz 0/0/1212 3P
PřF:E4210Diplomová práce z ŽP & zdraví IV J. Hofmanz 0/0/1212 4P
36 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:E1200Oborový seminář ŽP & zdraví mgr-I J. Hofmanz 0/2/02 1P
PřF:Bi7541Analýza dat na PC L. Dušekz 0/2/0 Online výuka Po 14:00–16:00 hod.2 1P
PřF:E1220Environmental Pollutants J. Klánovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:E1230Základy studia environmentálních procesů J. Klánováz 0/0/44 1P
PřF:E1240Experimentální a aplikovaná toxikologie a ekotoxikologie K. Hilscherovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:E1241Experimentální a aplikovaná toxikologie a ekotoxikologie - cvičení K. Hilscherováz 0/0/33 1P
PřF:E1250Environmentální případové studie J. Klánovák 1/3/04+1 1P
PřF:E2200Oborový seminář ŽP & zdraví mgr-II J. Hofmanz 0/2/02 2P
PřF:Bi8601Pokročilé statistické metody L. Dušekz 0/3/03 2-
PřF:E2220Environmentální analytická chemie J. Klánovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:E2221Environmentální analytická chemie - cvičení J. Klánováz 0/0/33 2P
PřF:E2240Účinky stresorů v ekosystémech J. Hofmanzk 2/0/02+2 2Z
PřF:E2241Účinky stresorů v ekosystémech - cvičení J. Hofmanz 0/0/33 2P
PřF:E2250Analýza rizik P. Čuprzk 2/0/02+2 2Z
PřF:E2251Analýza rizik - cvičení P. Čuprz 0/1/01 2P
PřF:E3200Oborový seminář ŽP & zdraví mgr-III J. Hofmanz 0/2/02 3P
PřF:E3230Patofyziologie člověka J. Dobrovolnázk 2/0/02+2 3Z
PřF:E4200Oborový seminář ŽP & zdraví mgr-IV J. Hofmanz 0/2/02 4P
PřF:E4220Modelling and Interpretation of Environmetal Data M. Scheringerzk 2/0/02+2 4P
PřF:E4221Modelling and Interpretation of Environmetal Data - Practicals M. Scheringerz 0/2/02 4P
PřF:E0100Stáž v environmentální praxi J. Hofmanz 0/0/0 3-5 dní.3 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
67 kreditů

Povinně-volitelné předměty - PVA

Blok 1: Analýza chemického znečištění životního prostředí a expozice lidské populace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0210Chromatografické metody Z. Šimekzk 2/0/02+2 3P
PřF:E0220Hmotnostní spektrometrie Z. Šimekzk 2/0/02+2 4P
PřF:E0300Metabolické a proteinové biomarkery P. Čuprzk 2/0/02+2 --
12 kreditů

Blok 2: Hodnocení toxických účinků chemických látek a souvisejících environmentálních a zdravotních rizik

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0230Aplikovaná a mechanistická in vitro toxikologie P. Babicazk 2/1/02+2 3P
PřF:E0240Biomarkers and Toxicity Mechanisms L. Bláhazk 2/0/02+2 3P
PřF:E0300Metabolické a proteinové biomarkery P. Čuprzk 2/0/02+2 --
12 kreditů

Blok 3: Ochrana životního prostředí, management chemických látek a souvisejících environmentálních a zdravotních rizik

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0250Politika a strategie ochrany prostředí před chemickým znečištěním I. Holoubekzk 2/0/02+2 4P
PřF:E0270Technologie a nástroje ochrany životního prostředí I J. Klánovázk 2/0/02+2 3P
PřF:E0280Technologie a nástroje ochrany životního prostředí II J. Klánovázk 2/0/02+2 --
12 kreditů

Blok 4: Hodnocení lidské expozice a jejích zdravotních dopadů, analýza populačních dat

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0300Metabolické a proteinové biomarkery P. Čuprzk 2/0/02+2 --
PřF:E0350Epidemiologie M. Bobákzk 2/0/02+2 3P
PřF:E0351Epidemiologie - cvičení M. Bobákz 0/2/02 --
PřF:E0360Sociální epidemiologie M. Bobákzk 1/1/02+2 4P
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty - PVB

Blok 1: Analýza chemického znečištění životního prostředí a expozice lidské populace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5010Detekce biomarkerů z omics experimentů E. Budinskázk 2/0/02+2 --
4 kredity

Blok 2: Hodnocení toxických účinků chemických látek a souvisejících environmentálních a zdravotních rizik

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5010Detekce biomarkerů z omics experimentů E. Budinskázk 2/0/02+2 --
4 kredity

Blok 3: Ochrana životního prostředí, management chemických látek a souvisejících environmentálních a zdravotních rizik

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0380Vybrané nástroje ochrany životního prostředí - EIA a LCA M. Scheringerzk 2/0/02+2 --
4 kredity

Blok 4: Hodnocení lidské expozice a jejích zdravotních dopadů, analýza populačních dat

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0240Biomarkers and Toxicity Mechanisms L. Bláhazk 2/0/02+2 --
PřF:E0290Interpretace biomarkerů v klinických a epidemiologických studiích J. Dobrovolnázk 2/0/02+2 --
8 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0034Analýza a klasifikace dat J. Holčíkzk 2/1/03+2 --
PřF:Bi5020Analýza necílených dat z MS L. Dušekzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi7491Regresní modelování T. Pavlíkzk 2/13+2 --
PřF:E0320Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? M. Scheringerzk 2/0/02+2 --
PřF:E0330Správná laboratorní praxe B. Vranazk 1/0/01+2 --
21 kreditů