PřF ZPAZ Životní prostředí a zdraví
Název anglicky: Environment and Health
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-ZPZ Životní prostředí a zdraví

Úvodní informace / Pokyny

1) Student si v rámci své profilace zvolí nejméně 8 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů PVA v rámci jednoho ze čtyř bloků: Blok 1: Environmentální analytická chemie, Blok 2: Biomarkery a mechanismy toxicity, Blok 3: Technologie ochrany životního prostředí a environmentální management, a Blok 4: Environmentální epidemiologie.

2) Další nejméně 4 kredity si zvolí výběrem předmětů PVA nebo PVB ze stejného profilového bloku.

POZOR: Některé PVA a PVB předměty jsou vypisovány pouze obrok.

Předměty PVA a PVB, které jsou vypisovány každý rok:

E0210 Chromatografické metody; E0220 Hmotnostní spektrometrie; E0240 Biomarkers and Toxicity Mechanisms; E0350 Epidemiologie; E0351 Epidemiologie – cvičení; E0360 Sociální epidemiologie; E0380 Vybrané nástroje ochrany životního prostředí - EIA a LCA; E0420 Data Analysis in Biomedical and Environmental Sciences I; E0430 Data Analysis in Biomedical and Environmental Sciences II; E5510 Detekce biomarkerů z omics experimentů

Předměty vypisované obrok, v roce 2022/2023 ANO:

E0250 Politika a strategie ochrany prostředí před chemickým znečištěním; E0270 Technologie a nástroje ochrany životního prostředí I; E0280 Technologie a nástroje ochrany životního prostředí II

Předměty vypisované obrok, v roce 2022/2023 NE, vypsány budou až v roce 2023/2024:

E0230 Aplikovaná a mechanistická in vitro toxikologie; E0290 Interpretace biomarkerů v klinických a epidemiologických studiích; E0300 Metabolické a proteinové biomarkery

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E1210Diplomová práce z ŽP & zdraví I J. Hofmanz 0/0/66 1P
PřF:E2210Diplomová práce z ŽP & zdraví II J. Hofmanz 0/0/66 2P
PřF:E3210Diplomová práce z ŽP a zdraví III J. Hofmanz 0/0/1212 3P
PřF:E4210Diplomová práce z ŽP & zdraví IV J. Hofmanz 0/0/1212 4P
36 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:E1200Oborový seminář ŽP & zdraví mgr-I J. Hofmanz 0/2/02 1P
PřF:E7541Analýza dat na PC L. Dušekz 0/2/02 1P
PřF:E1220Environmental Pollutants J. Klánovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:E1230Základy studia environmentálních procesů J. Klánováz 0/0/44 1P
PřF:E1240Experimentální a aplikovaná toxikologie a ekotoxikologie K. Hilscherovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:E1241Experimentální a aplikovaná toxikologie a ekotoxikologie - cvičení K. Hilscherováz 0/0/33 1P
PřF:E1250Environmentální případové studie J. Klánovák 1/3/04+1 1P
PřF:E2200Oborový seminář ŽP & zdraví mgr-II J. Hofmanz 0/2/02 2P
PřF:E8601Pokročilé statistické metody L. Dušekz 0/3/03 2-
PřF:E2220Environmentální analytická chemie J. Klánovázk 2/0/02+2 2Z
PřF:E2221Environmentální analytická chemie - cvičení J. Klánováz 0/0/33 2P
PřF:E2240Účinky stresorů v ekosystémech J. Hofmanzk 2/0/02+2 2Z
PřF:E2241Účinky stresorů v ekosystémech - cvičení J. Hofmanz 0/0/33 2P
PřF:E2250Analýza rizik P. Čuprzk 2/0/02+2 2Z
PřF:E2251Analýza rizik - cvičení P. Čuprz 0/1/01 2P
PřF:E3200Oborový seminář ŽP & zdraví mgr-III J. Hofmanz 0/2/02 3P
PřF:E3230Patofyziologie člověka J. Dobrovolnázk 2/0/02+2 3Z
PřF:E4200Oborový seminář ŽP & zdraví mgr-IV J. Hofmanz 0/2/02 4P
PřF:E4220Modelling and Interpretation of Environmental Data M. Scheringerzk 2/0/02+2 4P
PřF:E4221Modelling and Interpretation of Environmental Data - Practicals M. Scheringerz 0/2/02 4P
PřF:E0100Stáž v environmentální praxi J. Hofmanz 0/0/0 3-5 dní.3 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
67 kreditů

Povinně-volitelné předměty - PVA

Blok 1: Environmentální analytická chemie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0210Chromatografické metody Z. Šimekzk 2/0/02+2 --
PřF:E0220Hmotnostní spektrometrie Z. Šimekzk 2/0/02+2 --
PřF:E2050Laboratorní cvičení z molekulární biologie a mikrobiologie P. Bořilová Linhartováz 0/0/33 --
11 kreditů

Blok 2: Biomarkery a mechanismy toxicity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0230Aplikovaná a mechanistická in vitro toxikologie P. Babicazk 2/1/02+2 --
PřF:E0240Biomarkers and Toxicity Mechanisms L. Bláhazk 2/0/02+2 --
PřF:E2050Laboratorní cvičení z molekulární biologie a mikrobiologie P. Bořilová Linhartováz 0/0/33 --
11 kreditů

Blok 3: Technologie ochrany životního prostředí a environmentální management

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0250Politika a strategie ochrany prostředí před chemickým znečištěním K. Šebkovázk 2/0/02+2 --
PřF:E0270Technologie a nástroje ochrany životního prostředí I J. Klánovázk 2/0/02+2 --
PřF:E0280Technologie a nástroje ochrany životního prostředí II J. Klánovázk 2/0/02+2 --
12 kreditů

Blok 4: Environmentální epidemiologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E2040Introduction to Epidemiology and Environmental Health J. Klánovázk 2/0/02+2 --
PřF:E2041Introduction to Epidemiology and Environmental Health - practice J. Klánováz 0/2/02 --
PřF:E2050Laboratorní cvičení z molekulární biologie a mikrobiologie P. Bořilová Linhartováz 0/0/33 --
PřF:E4080Demography and Social Determinants of Health H. Pikhartzk 2/0/02+2 --
13 kreditů

Povinně-volitelné předměty - PVB

Blok 1: Environmentální analytická chemie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E5510Detekce biomarkerů z omics experimentů E. Budinskázk 2/0/02+2 --
4 kredity

Blok 2: Biomarkery a mechanismy toxicity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E5510Detekce biomarkerů z omics experimentů E. Budinskázk 2/0/02+2 --
4 kredity

Blok 3: Technologie ochrany životního prostředí a environmentální management

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0380Vybrané nástroje ochrany životního prostředí - EIA a LCA M. Scheringerzk 2/0/02+2 --
4 kredity

Blok 4: Environmentální epidemiologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0240Biomarkers and Toxicity Mechanisms L. Bláhazk 2/0/02+2 --
PřF:E0290Interpretace biomarkerů v klinických a epidemiologických studiích J. Dobrovolnázk 2/0/02+2 --
PřF:E0420Data Analysis in Biomedical and Environmental Sciences I J. Klánovázk 1/2/02+2 --
PřF:E0430Data Analysis in Biomedical and Environmental Sciences II J. Klánovázk 1/1/02+2 --
16 kreditů

Volitelné předměty

Student si volí z nabídky volitelných předmětů MU do celkové výše 120 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0034Analýza a klasifikace dat J. Holčíkzk 2/1/03+2 --
PřF:E5020Analýza necílených dat z MS E. Budinskázk 2/0/02+2 --
PřF:E7491Regresní modelování T. Pavlíkzk 2/13+2 --
PřF:E0320Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? M. Scheringerzk 2/0/02+2 --
PřF:E0330Správná laboratorní praxe B. Vranazk 1/0/01+2 --
21 kreditů