FF FNAEpH Archeologie
Název anglicky: Archaeology
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-AE_ Archeologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEM_01aMetodologický seminář I J. Macháčekz 0/2/05 1Z
FF:AEM_01bMetodologický seminář II K. Šabatováz 0/2/05 2Z
FF:AEM_02Vědecké vyhodnocení archeologických dat J. Macháčekk 0/2/05 2Z
FF:AEM_04Předdiplomová praxe J. Macháčekz 0/0/0 3 týdny terénní praxe.3 2Z
FF:AEM_05aSeminář k psaní článku I J. Macháčekz 0/0/05 1Z
FF:AEM_05bSeminář k psaní článku II J. Macháčekz 0/0/05 2Z
FF:AEM_06Odborný článek J. Macháčekz 0/0/05 4Z
33 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student/ka získá v součtu 22 kreditů. Přitom z Bloku teoretických přednášek minimálně 10 kreditů.

Blok teoretických přednášek z dějin Evropy

Student/ka získá zkoušky ze 2 přednášek (10 kr.).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEM_03aPaleolit a mezolit Evropy P. Tóthzk 2/0/05 1P
FF:AEM_03bNeolit a eneolit Evropy P. Tóthzk 2/0/05 2P
FF:AEM_03cDoba bronzová v Evropě K. Šabatovázk 1/1/05 2P
FF:AEM_03dDoba železná v Evropě P. Goláňovázk 2/0/05 4P
FF:AEM_03eDoba římská a doba stěhování národů v Evropě J. Macháčekzk 2/2/05 4P
FF:AEM_03fRaný středověk Evropy J. Macháčekzk 2/0/05 3P
FF:AEM_03gArcheologie vrcholného středověku Evropy P. Hrubýzk 2/0/05 3P
FF:AEM_03hStřední Evropa a Středomoří I V. Klontzazk 2/0/05 1P
FF:AEM_03iStřední Evropa a Středomoří II P. Goláňovázk 2/0/05 2P
45 kreditů

Blok ostatních povinně volitelných předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEB_A16aArcheozoologie M. Nývltová Fišákovák 1/1/03 --
FF:AEB_A16bArcheobotanika M. Hajnalovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AEB_A16cGeofyzikální metody v archeologii P. Milok 1/1/03 --
FF:AEB_A16dGeoarcheologie L. Lisák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AEB_A16ePraktická mikroskopie pro archeology L. Kaňáková Hladíkovák 2/2/03 --
FF:AEB_A16fBasics of Archaeogenetics Z. Hofmanovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.5 --
FF:AES_101Dějiny archeologie ve střední Evropě P. Kostrhunk 2/0/03 --
FF:AES_102Právní rámec záchr. arch. výzkumu v ČR K. Malaníkovák 2/0/03 --
FF:AES_103Muzeologie pro archeology P. Vachůtk 1/1/03 --
FF:AES_104Analýza štípané industrie L. Kaňáková Hladíkovák 1/1/03 --
FF:AES_105Parohová a kostěná industrie od paleolitu po raný středověk R. Přichystalovák 2/0/03 --
FF:AES_106Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku R. Přichystalováz 2/0/03 --
FF:AES_107Antická a keltská numismatika P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_108Středověká numismatika P. Hrubýz 2/0/03 --
FF:AES_109Pomocné vědy historické pro archeology a muzeology D. Kalhousk 2/0/03 --
FF:AES_201Speciální přednáška P. Hrubýk 0/0/03 --
FF:AES_202Vybrané problémy počátků doby bronzové v Evropě M. Ernéek 2/2/05 --
FF:AES_203Metodologie zpracování raně středověké keramiky J. Macháčekz 0/2/04 --
FF:AES_204Etnoarcheologie P. Květinak 4/0/05 --
FF:AES_205Archeologie odpadu a věcí D. Sosnak 4/0/05 --
FF:AES_206Gender and the body in archaeology K. Šabatovák 1/1/0 blokově.4 --
FF:AES_301Pravěké umění Evropy L. Kaňáková Hladíkovák 2/0/03 --
FF:AES_302Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu P. Nerudak 2/0/03 --
FF:AES_303Fenomén zvoncovitých pohárů v Evropě K. Šabatovák 4/0/03 --
FF:AES_304Horní Podunají v době bronzové a halštatské O. Chvojkak 2/0/03 --
FF:AES_305Vztah člověka a zvířete v paleolitu M. Galetovák 2/0/03 --
FF:AES_306Bronze Age Lives in Europe K. Šabatovák 8/0/03 --
FF:AES_401Vybrané otázky časné doby historické I P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_402Vybrané otázky časné doby historické II P. Goláňovák 2/0/03 --
FF:AES_501Sídlištní archeologie P. Milok 2/0/03 --
FF:AES_502Raně středověká pohřebiště Š. Ungermank 2/0/03 --
FF:AES_503Hedeby. Northern and eastern periphery of the Frankish Empire K. Šabatováz 0/0/0 blokově.3 --
FF:AES_504Mikulčice v raném středověku J. Macháčekk 0/0/0 bloková výuka na základně v Mikulčicích.3 --
FF:AES_601Od raně středověké aglomerace k právnímu městu R. Procházkak 2/0/03 --
FF:AES_602Církevní řády a jejich stavby M. Plačekz 2/0/03 --
FF:AES_603Feudální sídla ve střední Evropě M. Dejmalz 2/0/03 --
FF:AES_604Stavebně historický průzkum J. Mazáčkovák 0/2/03 --
FF:AES_605Praktická cvičení ze středověkého vojenství J. Mazáčkovák 1/1/0 blokově.3 --
FF:AES_606Středověká montánní archeologie P. Hrubýk 2/0/03 --
FF:AES_701Statistika pro archeology J. Wilczekk 0/2/03 --
FF:AES_702Využití geografických informačních systémů v archeologii - seminář P. Dreslerz 0/2/03 --
FF:AES_703Prostorová analýza a modelování v archeologii P. Dreslerk 2/0/03 --
FF:AES_704Kresebná dokumentace pro pokročilé S. Plchováz 1/2/03 --
FF:AES_705Digitální fotografická dokumentace artefaktů J. Šeinerz 0/2/03 --
FF:AES_706Prostorová dokumentace artefaktů a vytváření 3D modelů V. Nosekz 0/2/03 --
FF:AES_707Seminář statistiky pro archeology K. Šabatovák 0/2/03 --
FF:AES_708Dálkový průzkum země K. Šabatováz 2/0/03 --
FF:AES_709Landscape Archaeology M. Kempfk 0/0/0 výuka probíhá blokově.5 --
FF:AES_801Praxe archeologické prospekce M. Prišťákováz 0/0/0 5 dní terénních prospekcí.3 --
FF:AES_802Praktikum z experimentální archeologie K. Těsnohlídkováz 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AES_803Aplikace stávajících a moderních metod SHP J. Mazáčkovák 0/0/0 výuka probíhá blokově.3 --
FF:AES_805Tuzemské stáže v institucích II R. Přichystalováz 0/0/0 120 odpracovaných hodin.5 --
FF:AES_806Zahraniční studijní stáž - dlouhodobá P. Goláňováz 0/0/020 --
FF:AES_807Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku P. Vachůtz 0/0/0 výuka probíhá blokově.2 --
FF:AES_808Odborná exkurze P. Dreslerz 0/0/0 3-10 dní.4 --
FF:AES_809Zahraniční stáž - krátkodobá P. Goláňováz 0/0/03 --
FF:AES_810Záchranný archeologický výzkum I R. Přichystalováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:AES_811Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology A P. Tóthk 0/0/0 formou samostudia.4 --
FF:AES_812Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology B P. Tóthk 0/0/02 --
FF:AES_813Záchranný archeologický výzkum II R. Přichystalováz 0/0/0 blokově.4 --
PřF:G9721Petroarcheologie J. Petříkzk 2/0/03 --
FF:NJIB003Němčina pro studenty Ústavu archeologie a muzeologie A. Urválekk 0/2/04 --
220 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Téma magisterské diplomové práce si posluchač domluví osobně s interním učitelem ústavu. Práci je nutno zadat nejpozději před započetím 3. semestru magisterského studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEM_07aMagisterský seminář I J. Macháčekz 0/0/010 3Z
FF:AEM_07bMagisterský seminář II J. Macháčekz 0/0/015 4Z
FF:AEM_08Magisterská diplomová práce J. Macháčekz 0/0/0 Diplomová magisterská práce.- 4P
25 kreditů