FF FNPSYCHpJ Psychologie
Název anglicky: Psychology
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-PSYCH_ Psychologie

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSMA017Seminář k magisterské diplomové práci I I. Burešováz 0/2/010 3P
FF:PSMA021Seminář k magisterské diplomové práci II I. Burešováz 0/2/010 4P
FF:PSMA022Magisterská diplomová práce I. Burešováz 0/0/0- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSMA001Psychodiagnostika dospělých H. Přikrylová Kučerovázk 1/1/04 1Z
FF:PSMA002Klinická psychologie M. Blatnýzk 1/1/04 1P
FF:PSMA003Pedagogická psychologie Z. Stránskázk 2/0/04 1P
FF:PSMA004Poradenská psychologie I. Burešovázk 1/1/04 1P
FF:PSMA005Psychologie práce a řízení Z. Slováčkovázk 1/1/04 1P
FF:PSMA006Školní psychologie K. Bartošovázk 1/1/04 2P
FF:PSMA007Dětská klinická psychologie I. Burešovázk 1/1/04 3P
FF:PSMA008Psychodiagnostika dětí a dospívajících I. Burešovázk 1/1/0 2 hod. před. a a 2 hod. sem. 1 x 14 dní.4 2Z
FF:PSMA009Psychoterapie J. Dosedlovázk 1/1/04 2P
FF:PSMA010Manželské a rodinné poradenství J. Dosedlovázk 2/0/04 2P
FF:PSMA011Praxe z psychologie práce a řízení Z. Slováčkováz 0/0/7 7 dní.3 2P
FF:PSMA012Praxe z poradenské a školní psychologie I. Burešováz 0/0/14 14 dní.6 2P
FF:PSMA013Klinická neuropsychologie H. Přikrylová Kučerovázk 1/0/03 3P
FF:PSMA014Psychoterapie dětí a dospívajících M. Blatnýzk 1/1/04 3P
FF:PSMA015Speciální psychiatrie H. Přikrylová Kučerovázk 2/0/04 3P
FF:PSMA016Psychology constructs: theory and methodology M. Jelínekk 2/0/04 3Z
FF:PSMA018Praxe z manželského a rodinného poradenství J. Dosedlováz 0/0/7 7 dní.3 4P
FF:PSMA019Praxe z klinické psychologie H. Přikrylová Kučerováz 0/0/7 7 dní.3 4P
FF:PSMA020Praxe z psychodiagnostiky H. Přikrylová Kučerováz 0/0/7 7 dní.3 4P
FF:PSMA023Státní závěrečná zkouška magisterská I. BurešováSZk 0/0/0- 4-
FF:PSMA024Aplikovaná pracovní psychologie Z. Slováčkovák 2/0/13 2P
76 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSMB001Psychologická terminologie a dokumentace T. Malatincovák 1/1/03 1-
FF:PSMB002Critical study of scientific literature T. Malatincovák 0/2/03 1-
FF:PSMB003Analýza dat H. Klimusovák 1/1/03 3-
FF:PSMB004Neurorehabilitace v praxi H. Jahnováz 0/2/03 1-
FF:PSMB005Poruchy řeči a komunikace I. Burešovák 1/1/03 1-
FF:PSMB006Sexuologický kazuistický seminář pro psychology L. Halouzkovák 0/2/03 1-
FF:PSMB007Somatická psychoterapie - sanoterapie L. Vašinazk 1/3/05 1-
FF:PSMB008Logoterapie A. Slobodníková Čmárikovák 1/1/03 1-
FF:PSMB009Taneční terapie J. Dosedlovák 1/1/03 1-
FF:PSMB010Struktury osobnosti A. Polákk 2/0/03 1-
FF:PSMB011Supervizní seminář P. Humpolíčekk 0/2/03 3-
FF:PSMB012Experimentální praktikum I M. Blatnýk 0/2/03 1-
FF:PSMB013Praktikum empirického výzkumu I M. Blatnýk 0/2/03 1-
FF:PSMB014Praktikum empirického výzkumu II M. Blatnýk 0/2/03 2-
FF:PSMB015Praktikum pracovní psychologie Z. Slováčkovák 1/1/03 1-
FF:PSMB016Motivace činnosti a nečinnosti T. Malatincovák 1/1/03 1-
FF:PSMB017Didaktika psychologie I Z. Stránskáz 1/1/03 2-
FF:PSMB018Pedagogická praxe z psychologie na střední škole Z. Stránskáz 0/0/14 14 dní.6 3-
FF:PSMB019Trénink asertivního jednání Z. Slováčkovák 1/1/03 1-
FF:PSMB020Psychologie náboženství P. Moraveck 1/1/03 1-
FF:PSMB021Odborná španělština pro psychology - četba odborných textů -z 0/2/03 1-
FF:PSMB022Seminář studentské psychologické organizace Z. Stránskák 0/2/03 1-
FF:PSMB023Persuasion S. Gálikk 1/1/0 1 x 14 dní 2 hod. přednáška a 2 hod. seminář.3 1-
FF:PSMB024Advances in sport psychology I. Burešovák 1/1/03 1-
FF:PSMB025Autism spectrum disorders Z. Slováčkovák 1/1/03 1-
FF:PSMB026Psaní čtivých odborných textů T. Malatincovák 0/2/03 1-
FF:PSMB028Psychopathology: approaching an understanding (level 1) -k 1/1/03 2-
FF:PSMB029Faktorová analýza T. Urbánekk 0/2/03 2-
FF:PSMB030Psychologie v somatické medicíně Z. Novákovák 1/1/03 2-
FF:PSMB031Psychosomatika a celostní přístup v současné medicíně H. Neudertovák 2/0/03 2-
FF:PSMB032Thanatology S. Démuthovák 1/1/03 2-
FF:PSMB033Úvod do Rorschachovy metody M. Svobodak 1/1/03 2-
FF:PSMB034Nové interpretační postupy v projektivní diagnostice A. Polákk 2/0/03 2-
FF:PSMB035Experimentální praktikum II M. Blatnýk 0/2/03 2-
FF:PSMB036Seberozvojová skupina P. Humpolíčekz 0/2/03 2-
FF:PSMB037Didaktika psychologie II Z. Stránskázk 1/1/04 3-
FF:PSMB038Development center Z. Slováčkovák 0/2/14 2-
FF:PSMB039Teorie a praxe vězeňství S. Haluzovák 1/1/03 2-
FF:PSMB040Psychologie extrémních situací D. Záchovák 1/1/03 2-
FF:PSMB041Práce s dětmi s poruchou autistického spektra Z. Slováčkovák 0/2/03 1-
FF:PSMB042Kariérní start Z. Slováčkováz 1/1/03 1-
FF:PSMB043Personalized Therapeutic Methods Z. Kasanovák 0/2/03 1-
FF:PSMB044Právo v klinické psychologii M. Svobodak 0/1/02 1-
FF:PSMB045Psycho-dynamické masáže M. Svobodaz 1/1/03 2-
FF:PSMB046Poruchy autistického spektra I. Komendovák 1/1/03 2-
FF:PSMB047Kvalitatitivní analýza dat J. Havigerováz 0/2/03 2-
FF:PSMB048Úvod do psychologie závislostí A. Slezáčkovák 1/1/03 1-
FF:PSMB049Úvod do koučování pro psychology M. Hummelk 1/1/03 1-
150 kreditů