FF FNPSYCHpJ Psychologie
Název anglicky: Psychology
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-PSYCH_ Psychologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Během navazujícího magisterského studia student musí získat celkem nejméně 120 kreditů.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSMA017Seminář k magisterské diplomové práci I I. Burešováz 0/2/010 3P
FF:PSMA021Seminář k magisterské diplomové práci II I. Burešováz 0/2/010 4P
FF:PSMA022Magisterská diplomová práce I. Burešováz 0/0/0- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Za absolvování všech povinných předmětů studijního programu získá student navazujícího magisterského studia celkem 96 kreditů (včetně kreditů za předměty zařazené v sekci "Diplomová práce").

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSMA001Psychodiagnostika dospělých H. Přikrylová Kučerovázk 1/1/04 1Z
FF:PSMA002Klinická psychologie M. Blatnýzk 1/1/04 1P
FF:PSMA003Pedagogická psychologie Z. Stránskázk 2/0/04 1P
FF:PSMA004Poradenská psychologie I. Burešovázk 1/1/04 1P
FF:PSMA005Psychologie práce a řízení Z. Slováčkovázk 1/1/04 1P
FF:PSMA006Školní psychologie K. Bartošovázk 1/1/04 2P
FF:PSMA007Dětská klinická psychologie I. Burešovázk 1/1/04 3P
FF:PSMA008Psychodiagnostika dětí a dospívajících I. Burešovázk 1/1/0 2 hod. před. a a 2 hod. sem. 1 x 14 dní.4 2Z
FF:PSMA010Manželské a rodinné poradenství J. Dosedlovázk 2/0/04 2P
FF:PSMA011Praxe z psychologie práce a řízení Z. Slováčkováz 0/0/7 7 dní.3 2P
FF:PSMA012Praxe z poradenské a školní psychologie I. Burešováz 0/0/14 14 dní.6 2P
FF:PSMA013Klinická neuropsychologie H. Přikrylová Kučerovázk 1/0/03 3P
FF:PSMA015Speciální psychiatrie H. Přikrylová Kučerovázk 2/0/04 3P
FF:PSMA016Psychology constructs: theory and methodology M. Jelínekk 2/0/04 3Z
FF:PSMA018Praxe z manželského a rodinného poradenství J. Dosedlováz 0/0/7 7 dní.3 4P
FF:PSMA019Praxe z klinické psychologie H. Přikrylová Kučerováz 0/0/7 7 dní.3 4P
FF:PSMA020Praxe z psychodiagnostiky H. Přikrylová Kučerováz 0/0/7 7 dní.3 4P
FF:PSMA023Státní závěrečná zkouška magisterská I. BurešováSZk 0/0/0- 4-
FF:PSMA024Aplikovaná pracovní psychologie J. Dosedlovák 2/0/13 2P
FF:PSMA025Psychoterapie I M. Blatnýk 1/1/04 2P
FF:PSMA026Psychoterapie II M. Blatnýzk 1/1/04 3P
76 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si volí z nabídky předmětů, přičemž za dobu studia musí za povinně volitelné předměty získat alespoň 24 kreditů.
Některé předměty jsou vypisovány jak pro bakalářské, tak i pro navazující magisterské studium. Pokud student absolvoval tyto předměty již v bakalářském studiu, volí si v navazujícím magisterském studiu jiné povinně volitelné předměty, aby splnil minimální požadovaný počet kreditů za tuto skupinu předmětů.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSMB001Psychologická terminologie a dokumentace T. Malatincovák 1/1/03 1-
FF:PSMB002Critical study of scientific literature T. Malatincovák 0/2/03 1-
FF:PSMB003Analýza dat H. Klimusovák 1/1/03 3-
FF:PSMB004Neurorehabilitace v praxi H. Jahnováz 0/2/03 1-
FF:PSMB005Poruchy řeči a komunikace I. Burešovák 1/1/03 1-
FF:PSMB006Sexuologický kazuistický seminář pro psychology L. Halouzkovák 0/2/03 1-
FF:PSMB007Somatická psychoterapie - sanoterapie L. Vašinak 1/1/03 1-
FF:PSMB008Logoterapie A. Slobodníková Čmárikovák 1/1/03 1-
FF:PSMB009Taneční terapie J. Dosedlovák 1/1/03 1-
FF:PSMB010Struktury osobnosti A. Polákk 2/0/03 1-
FF:PSMB011Supervizní seminář P. Humpolíčekk 0/2/03 3-
FF:PSMB012Experimentální praktikum I M. Blatnýk 0/2/03 1-
FF:PSMB013Praktikum empirického výzkumu I P. Květonk 0/2/03 1-
FF:PSMB014Praktikum empirického výzkumu II P. Květonk 0/2/03 2-
FF:PSMB015Praktikum pracovní psychologie Z. Slováčkovák 1/1/03 1-
FF:PSMB016Motivace činnosti a nečinnosti T. Malatincovák 1/1/03 1-
FF:PSMB017Didaktika psychologie I Z. Stránskáz 1/1/03 2-
FF:PSMB018Pedagogická praxe z psychologie na střední škole Z. Stránskáz 0/0/14 14 dní.6 3-
FF:PSMB019Trénink asertivního jednání Z. Slováčkovák 1/1/03 1-
FF:PSMB020Psychologie náboženství P. Moraveck 1/1/03 1-
FF:PSMB021Odborná španělština pro psychology - četba odborných textů -z 0/2/03 1-
FF:PSMB022Seminář studentské psychologické organizace Z. Stránskák 0/2/03 1-
FF:PSMB023Persuasion S. Gálikk 1/1/0 1 x 14 dní 2 hod. přednáška a 2 hod. seminář.3 1-
FF:PSMB024Advances in sport psychology I. Burešovák 1/1/03 1-
FF:PSMB025Autism spectrum disorders Z. Slováčkovák 1/1/03 1-
FF:PSMB026Psaní čtivých odborných textů T. Malatincovák 0/2/03 1-
FF:PSMB028Psychopathology: approaching an understanding (level 1) -k 1/1/03 2-
FF:PSMB029Faktorová analýza T. Urbánekk 0/2/03 2-
FF:PSMB030Psychologie v somatické medicíně Z. Novákovák 1/1/03 2-
FF:PSMB031Psychosomatika a celostní přístup v současné medicíně H. Neudertovák 2/0/03 2-
FF:PSMB032Thanatology S. Démuthovák 1/1/03 2-
FF:PSMB033Úvod do Rorschachovy metody M. Svobodak 1/1/03 2-
FF:PSMB034Nové interpretační postupy v projektivní diagnostice A. Polákk 2/0/03 2-
FF:PSMB035Experimentální praktikum II M. Blatnýk 0/2/03 2-
FF:PSMB036Seberozvojová skupina P. Humpolíčekz 0/2/03 2-
FF:PSMB037Didaktika psychologie II Z. Stránskázk 1/1/04 3-
FF:PSMB038Development center Z. Slováčkovák 0/2/14 2-
FF:PSMB039Teorie a praxe vězeňství S. Haluzovák 1/1/03 2-
FF:PSMB040Psychologie extrémních situací D. Záchovák 1/1/03 2-
FF:PSMB041Práce s dětmi s poruchou autistického spektra Z. Slováčkovák 0/2/03 1-
FF:PSMB042Kariérní start Z. Slováčkováz 1/1/03 1-
FF:PSMB043Personalized Therapeutic Methods Z. Kasanovák 0/2/03 1-
FF:PSMB044Právo v klinické psychologii M. Stříteskýk 0/1/02 1-
FF:PSMB045Psycho-dynamické masáže M. Svobodaz 1/1/03 2-
FF:PSMB046Poruchy autistického spektra M. Blatnýk 1/1/03 2-
FF:PSMB047Kvalitatitivní analýza dat J. Havigerováz 0/2/03 2-
FF:PSMB048Úvod do psychologie závislostí A. Slezáčkovák 1/1/03 1-
FF:PSMB049Úvod do koučování pro psychology M. Hummelk 1/1/03 1-
FF:PSMB050Paliativní péče I. Burešováz 1/1/03 1-
FF:PSMB051Rozšířený úvod do inferenční statistiky M. Jelínekk 2/0/03 1-
FF:PSMB052Psychologické debaty Z. Slováčkovák 0/1/02 1-
FF:PSMB053Zážitková skupina zaměřená na sebepoznání H. Přikrylová Kučerováz 0/2/03 1-
FF:PSMB054Krizová intervence D. Cieślarovák 0/2/03 1-
FF:PSMB055Psychoterapie inspirovaná Miltonem H. Ericksonem M. Svobodaz 1/1/02 1-
FF:PSMB056Sebezkušenostní skupina v kontextu transformační systemické terapie A. Slezáčkovák 0/2/03 1-
FF:PSMB057Imaginativní a hypnosugestivní metody M. Svobodak 1/1/03 1-
FF:PSMB058Trénink komunikačních dovedností Z. Slováčkovák 1/1/03 1-
FF:PSMB059Praxe ve studentských projektech Z. Stránskák 0/2/03 1-
FF:PSMB060Experiment a analýza diskrétních voleb v aplikované psychologii M. Šimečekk 1/1/03 1-
FF:PSMB061Rodinná psychoterapie v klinické praxi M. Pilátk 0/2/02 2-
FF:PSMB062Moderní technologie v psychologickém výzkumu V. Juříkz 1/1/03 1-
FF:PSMB063Aktuální otázky v péči o duševní zdraví H. Přikrylová Kučerovák 0/2/03 1-
FF:PSMB064Vybraná témata z forenzní psychologie E. Vášovák 1/1/03 1-
FF:PSMB065Třetí vlna KBT K. Bartošováz 1/1/03 1-
FF:PSMB066Mental Illness in Movies K. Bartošováz 0/2/03 1-
FF:PSMB067Koučovací techniky M. Hummelk 0/2/0 4 hodiny 1 x 14 dní.3 2-
FF:PSMB068Psychologie meziskupinových vztahů S. Grafz 1/1/03 1-
FF:PSMB069Psychosomatika K. Ingrovák 0/2/03 1-
FF:PSMB070Psychologie v dopravě V. Juříkz 1/1/03 1-
FF:PSMB071Psychologie pohybové aktivity P. Vajdaz 0/2/03 1-
FF:PSMB072Psychologie sportu I P. Vajdaz 0/2/03 1-
FF:PSMB073Psychologie sportu II I. Burešováz 0/2/03 2-
FF:PSMB074Osm týdnů s Mindfulness I. Burešováz 1/1/03 1-
FF:PSMB075Praktikum z klinické psychologie H. Přikrylová Kučerovák 1/1/03 3-
FF:PSMB076Good Research Practices V. Juříkz 1/1/03 2-
FF:PSMB077Introduction to Network Analysis V. Juříkk 1/1/03 1-
229 kreditů