PSMB049 Úvod do koučování pro psychology

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michal Hummel (přednášející), PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Libor Komárek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Odehnalová (přednášející)
Mgr. Eva Vraníková (cvičící)
Garance
Mgr. Michal Hummel
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 5. 10. 9:00–16:40 G31, St 2. 11. 9:00–16:40 G31, St 30. 11. 9:00–16:40 G31
Předpoklady
Bakalářská zkouška. Aktivní účast na přednáškách a seminářích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/15, pouze zareg.: 1/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy koučinku. Studenti se naučí, jak používat základní koučovací techniky ve svém životě i práci.
Výstupy z učení
Absolventi budou:
- rozumět základním principům koučování
- schopni aplikovat teoretické znalosti o koučinku v praxi
- schopni cíleně využívat vybrané nástroje a techniky koučování.
Osnova
 • Koučování v kontextu dalších rozvojových metod.
 • Historie koučování.
 • Principy a pravidla koučovacího procesu, etika koučování.
 • Předpoklady pro práci kouče, koučovací pozice.
 • Práce s cíli v koučování, SMART.
 • Model G.R.O.W.
 • Koučovací otázky.
 • Vedení koučovacího rozhovoru.
 • Koučovací techniky.
 • Koučování ve firmách.
 • Koučování v psychologické praxi.
Literatura
  doporučená literatura
 • ATKINSON, M. Koučink – věda i umění: vnitřní dynamika. Praha: Portál, 2009
 • NEENAN, M., PALMER, P. Kognitivně-behaviorální koučink v praxi. Brno: Motiv Press, 2015.
 • palmer
 • BOHUŇKOVÁ, I. Sám sobě koučem. Olomouc: Poznání, 2010.
 • WILDFLOWER, L. Skrytá historie koučování. Praha: Portál, 2015
 • CRKALOVÁ, Anna a Norbert RIETHOF. Průvodce světem koučování a osobnostní typologie : inspirace pro praxi. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2012. 336 s. ISBN 9788072612529. info
 • GALLWEY, W. Timothy. Inner game pro manažery : tajemství vysoké pracovní výkonnosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2010. 258 s. ISBN 9788072612130. info
 • WHITMORE, John. Koučování : rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, metoda transpersonálního koučování. Translated by Aleš Lisa. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Management, 2009. 243 s. ISBN 9788072612734. info
 • BARTONÍČKOVÁ, Monika. Kariérový koučink. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2007. 308 s. ISBN 9788086851518. info
 • PARMA, Petr. Umění koučovat : systemické koučování ve firmě, rodině a škole pro kouče i koučované, studenty, odborníky i veřejnost. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006. 222 s. ISBN 8086851346. info
Výukové metody
Přednášky; Semináře - diskuse studentů k probíraným tématům a praktická cvičení.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení předmětu: 1) 80% účast na seminářích 2) zpracování seminární práce 3) 70 % bodů v závěrečném písemném testu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PSMB049