FF FNSJpV Španělský jazyk a literatura
Název anglicky: Spanish Language and Literature
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-SJ_ Španělský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

splnit vše

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ2A001Teorías literarias y literaturas comparadas J. Bellón Aguilerazk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.6 1Z
FF:SJ2A002Literatura española J. Bellón Aguilerazk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 2Z
FF:SJ2A003Literatura hispanoamericana D. Vázquez Touriñozk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 3P
FF:SJ2A011Gramática histórica del español I. Buzekzk 2/2/2 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 1Z
FF:SJ2A012Sociopragmática y tradiciones discursivas del español I. Buzekzk 2/2/2 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.6 2Z
FF:SJ2A013Variedades del español I. Buzekzk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 3Z
32 kreditů

Povinně volitelné předměty

splnit min. 8 kreditů

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1BBA12Baskický film N. Olaranzk 0/2/25 2Z
FF:ROM2B101Introduzione al latino volgare P. Diviziazk 1/1/03 --
FF:SAKS01Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/02+3 --
FF:SAKS33Obraz USA v mexické literatuře T. Pospíšilzk 1/1/02+3 --
FF:SAKS34Mexická divadelní tvorba T. Pospíšilzk 1/1/02+3 --
FF:SJ2B001Teatro hispanoamericano D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ2B003Prefixoidy v současné španělštině P. Stehlíkzk 1/1/45 --
FF:SJ2B004Jazyk reklamy P. Stehlíkzk 1/1/45 --
FF:SJ2B006Teatro español contemporáneo D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ2B007El cuento español e hispanoamericano J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
FF:SJ2B009Úvod do španělské lexikografie I. Buzekzk 1/1/44 --
FF:SJ2B010“So la espina está la rosa”: Lecturas del Libro de buen amor J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
FF:SJ2B011Utopías y literaturas distópicas. Teoría, historia y casos en lengua española J. Bellón Aguileraz 0/0/05 --
FF:SJ2B012Španělská literatura v období 1850-1914 J. Bellón Aguilerazk 1/1/05 --
FF:SJ2B013Literaturas sacralizadas en español J. Bellón Aguilerazk 1/1/44 --
71 kreditů