SAKS01 Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 3 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Centrum severoamerických studií - Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Centrum severoamerických studií - Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 G31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky představit hlavní teoretická východiska k uchopení identity a alterity. Z teoretických východisek budou vyvozeny metodologické postupy analýzy a ty pak aplikovány v ukázkových analýzách. Výstupem je znalost relevantních aspektů, jež vstupují do utváření lidské identity a alterity a jejich fungování napříč severoamerickým prostorem, a nejen tam.
Výstupy z učení
Úspěšní účastníci tohoto kurzu:
- se seznámí se s hlavními teoretickými koncepty pro analýzu formace identity a formování alterity;
- osvojí si základní metody analýzy těchto procesů;
- se seznámí s celou řadou případových studií, které ilustrují tuto problematiku;
- porozumí tomu, jakou roli hrála problematika identity a formace alterity v severoamerickém prostoru, jak minulosti, tak v současnosti.
Osnova
 • 1.Identity in the Text and Daily Life (Petr Kyloušek)
 • Presentation of the main theories concerning national or community identity and alterity, majority and minority society, multiculturalism, interculturalism and transculturalism; Gellner, Anderson, Bissondath (Petr Kyloušek)
 • 2. Identity and Alterity: A Basic Theoretical and Historical Survey(Petr Kyloušek)
 • 3. Notes on the Notion of Imagined Communities by Benedict Anderson (Tomáš Pospíšil)
 • 4. Identity in the USA, Session 1, (Michael Kaylor) Establishing a Measure for American Greatness: Walt Whitman’s Abraham Lincoln(Michael Kaylor)
 • 5. Identity in the USA, Session 2, (Michael Kaylor) Blurring the Divide: The Portrayal of the Civil War by Walt Whitman
 • 6. Identity in the USA, Session 3 (Michael Kaylor)
 • Art Acquisitions and the Formation of American Queer Identities, Part 1: An Overview from the Puritans to Robert Mapplethorpe.
 • 7. Identity in the USA, Session 4 (Michael Kaylor) Art Acquisitions and the Formation of American Queer Identities,
 • Part 2: Edward Perry Warren and His Acquisitions for the Museum of Fine Arts in Boston.(Michael Kaylor)
 • 8. The Search for Indentity: a Key Issue in Latin American Literaure, Session 1 (Daniel Vázquez Touriňo)
 • 9. The Search for Indentity: a Key Issue in Latin American Literaure, Session 2 (Daniel Vázquez Touriňo)
 • 10. Mexican and Latinx Identity in the Era of Globalization (Daniel Vázguez Touriňo)
 • 11. Notes on Canadian Multuculturalism (Tomáš Pospíšil)
Literatura
  povinná literatura
 • KYLOUŠEK, Petr, Klára KOLINSKÁ, Kateřina PRAJZNEROVÁ, Tomáš POSPÍŠIL, Eva VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ a Petr HORÁK. Us-them-me : the search for identity in Canadian literature and film = Nous-eux-moi : la quete de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 283 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně; č. 387. ISBN 978-80-210-5061-7. info
 • BOUCHARD, Gérard. Genèse des nations et cultures du nouveau monde : essai d'histoire comparée. Montréal, Québec: Boréal, 2001. 503 s. ISBN 2764601107. info
 • BISSOONDATH, Neil. Selling illusions : the cult of multiculturalism in Canada. Harmondsworth: Penguin Books, 1994. 234 s. ISBN 0140238786. info
 • ANDERSON, Benedict R. O'G. Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism. Rev. and extended ed. London: Verso, 1991. xv, 224. ISBN 0860915468. info
 • RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre. Paris: Éditions du Seuil, 1990. 424 s. ISBN 2-02-011458-5. info
 • GELLNER, Ernest. Nations and nationalism. Oxford: Blackwell, 1983. viii, 150. ISBN 0-631-12992-812. info
  doporučená literatura
 • LANDOWSKI, Eric. Présences de l’autre : essais de sociosémiotique II. Paris, PUF, 1997.
 • BOUCHARD, Gérard. La nation québécoise au futur et au passé. Montréal, Québec: VLB éditeur, 1999. 157 s. ISBN 2890057089. info
  neurčeno
 • Establishing a Measure for American Greatness: Walt Whitman’s Abraham Lincoln. Read "Memories of President Lincoln,” in CRE, pages 328-339; David S. Reynolds, “Politics and Poetry,” in CCWW, pages 66-91.
 • M. Wynn Thomas, “Fratricide and Brotherly Love,” in The Cambridge Companion to Walt Whitman, edited by Greenspan, Ezra (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), pages 27-44.
 • Read Walt Whitman, “Drum-Taps,” in Leaves of Grass: Comprehensive Reader’s Edition, edited by Harold W. Blodgett and Sculley Bradley (New York: New York University Press, 1965), pages 279-327;
 • Read Walt Whitman, “Drum-Taps,” in Leaves of Grass: Comprehensive Reader’s Edition, edited by Harold W. Blodgett and Sculley Bradley (New York: New York University Press, 1965), pages 279-327;
 • Read Whitney Davis, “Homoerotic Art Collection from 1750 to 1920,” Art History, Vol. XXIV, issue 2 (2001), pages. 247-277; Whitney Davis, “Queer Family Romance in Collecting Visual Culture,” in GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, Vol. XVII.
Výukové metody
Domácí příprava a studium zadané literatury; přednáška a diskuse.
Metody hodnocení
Ústní zkouška o dvou částech, zkoušená dvěma učiteli kurzu.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4164
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/SAKS01