FF FNESTpJ Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-EST_ Estetika a kulturní studia

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA302Seminář k magisterské diplomové práci I. P. Osolsoběk 0/2/010 2P
FF:ESA303Seminář k magisterské diplomové práci II. P. Osolsoběk 0/2/010 3P
FF:ESAMDPMagisterská diplomová práce P. Osolsoběz 0/0/0- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA006Kapitoly z dějin estetiky II. R. Niederlezk 0/2/05 2Z
FF:ESA094Filosofie umění pro magisterské studium P. Osolsoběk 1/1/05 2Z
FF:ESA204Přehled dějin evropské kultury P. Osolsobězk 2/0/05+1 2Z
FF:ESA217Vybrané otázky současné estetiky R. Niederlezk 2/0/04 1Z
FF:ESA231Psychologie umění P. Osolsoběk 2/0/05 1P
FF:ESA233Estetika středověku a renesance P. Osolsoběk 1/1/04 1Z
FF:ESA950Úvod do studia evropské kultury P. Osolsobězk 2/0/04 2Z
FF:ESB094Chesterton a Tolkien jako kritici umění P. Osolsoběk 1/1/04 1-
FF:ESB099Praxe v kulturní instituci R. Niederlek 0/3/06 3P
43 kreditů

Kulturní studia

Studenti jsou povinni splnit alespoň 3 předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA911Evropská kulturní studia: Realismus v evropském umění R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA912Evropská kulturní studia: Mytologie a literatura P. Osolsoběk 2/04 --
FF:ESA913Evropská kulturní studia: Krize kultury R. Niederlek 2/04 --
FF:ESA914Evropská kulturní studia: Utopie P. Osolsoběk 2/04 --
FF:ESA915Evropská kulturní studia: Evropa a revoluce R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA916Evropská kulturní studia: Antická tradice L. Leek 1/1/04 --
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ARTS017Život po smrti v evropské literatuře a umění P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ESA030Søren Kierkegaard: existence a drama P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA043Shakespeare a etika ctností P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA052Shakespeare a povaha lásky P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA054 -- 0/0- --
FF:ESA056Shakespearova oslava posvátného manželství P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ESA082Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA093Dvorská kultura středověku a renesance L. Leek 0/2/04 --
FF:ESA107Terminologický seminář k teorii umění R. Niederlezk 0/2/04 --
FF:ESA108Latina I. L. Leezk 0/2/04 --
FF:ESA109Latina pro estetiku II. P. Osolsobězk 0/2/05 --
FF:ESA112Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) P. Osolsoběk 1/1/05 --
FF:ESA132Sémiotika a teorie komunikace R. Niederlezk 2/0/04+1 --
FF:ESA191Forma a obsah jako estetické kategorie R. Niederlezk 1/14+1 --
FF:ESA199Estetika v Čechách a na Moravě P. Osolsobězk 1/1/04+2 --
FF:ESA283Roman Ingarden: Umělecké dílo literární P. Osolsoběk 0/0/04 --
FF:ESA700Didaktika estetické výchovy P. Osolsobězk 0/2/04 --
FF:ESAA24Selected Chapters from the European Arts and Aesthetics R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA25Modernity and the Post-Modern in Art R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA28The Social Art R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA29Visual Aesthetics R. Niederlezk 2/05 --
FF:ESAA31Arts – Aesthetics – Politics R. Niederlezk 2/05 --
FF:ESAA53The Concept of Courtly Culture and Love L. Leezk 0/24 --
FF:ESAA55Shakespeare's Philosophy: Hamlet and the Tempest P. Osolsobězk 2/05 --
FF:ESAA58Shakespeare and the Spirit of Chivalry P. Osolsobězk 2/05 --
FF:ESB031Teorie populární kultury R. Niederlek 1/1/04 --
FF:ESB032Vybraná témata západní pop-kultury R. Niederlek 1/1/04 --
FF:ESB038Estetika komiksu L. Leek 1/1/04 --
FF:ESB094Chesterton a Tolkien jako kritici umění P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB097Tematická exkurze R. Niederlek 0/2/03 --
FF:ESB102Experimentální literatura P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB330Vybrané texty z dějin estetiky R. Niederlek 0/2/04 --
FF:ESB404 -- 0/0- --
FF:ESB406Krása a zánik - od romantismu k moderně H. Řehulkovák 1/1/04 --
142 kreditů

Volitelné předměty