FF FNESTpJ Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-EST_ Estetika a kulturní studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA302Seminář k magisterské diplomové práci I. P. Osolsoběk 0/2/010 2P
FF:ESA303Seminář k magisterské diplomové práci II. P. Osolsoběk 0/2/010 3P
FF:ESAMDPMagisterská diplomová práce P. Osolsoběz 0/0/0- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Studenti jsou povinni splnit všechny předměty a blok Kulturní studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA006Kapitoly z dějin estetiky II. R. Niederlezk 0/2/05 2Z
FF:ESA094Filosofie umění pro magisterské studium P. Osolsoběk 1/1/05 2Z
FF:ESA204Přehled dějin evropské kultury P. Osolsobězk 2/0/05+1 2Z
FF:ESA217Vybrané otázky současné estetiky R. Niederlezk 2/0/04 1Z
FF:ESA231Psychologie umění P. Osolsoběk 2/0/05 1P
FF:ESA233Estetika středověku a renesance P. Osolsoběk 1/1/04 1Z
FF:ESA950Úvod do studia evropské kultury P. Osolsobězk 2/0/04 2Z
FF:ESB094Chesterton a Tolkien jako kritici umění P. Osolsoběk 1/1/04 1Z
FF:ESB099Praxe v kulturní instituci R. Niederlek 0/3/06 3P
43 kreditů

Evropská kulturní studia

Studenti jsou povinni splnit alespoň 3 předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA911Evropská kulturní studia: Realismus v evropském umění R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA912Evropská kulturní studia: Mytologie a literatura R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA913Evropská kulturní studia: Krize kultury R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA914Evropská kulturní studia: Utopie P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA915Evropská kulturní studia: Evropa a revoluce R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA916Evropská kulturní studia: Antická tradice L. Leek 1/1/04 --
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti jsou povinni splnit alespoň 8 předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ARTS017Život po smrti v evropské literatuře a umění P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ESA012Umělecké manifesty R. Niederlezk 2/0/04 --
FF:ESA030Søren Kierkegaard: existence a drama P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA043Shakespeare a etika ctností P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA052Shakespeare a povaha lásky P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA054 -- 0/0- --
FF:ESA056Shakespeare a otázky zla P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ESA082Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA093Dvorská kultura středověku a renesance L. Leek 0/2/04 --
FF:ESA107Terminologický seminář k teorii umění R. Niederlezk 0/2/04 --
FF:ESA108Latina I. L. Leezk 0/2/04 --
FF:ESA109Latina pro estetiku II. P. Osolsobězk 0/2/05 --
FF:ESA112Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) P. Osolsoběk 1/1/05 --
FF:ESA132Sémiotika a teorie komunikace R. Niederlezk 2/0/04+1 --
FF:ESA191Forma a obsah jako estetické kategorie R. Niederlezk 1/14+1 --
FF:ESA199Estetika v Čechách a na Moravě P. Osolsobězk 1/1/04+2 --
FF:ESA283Roman Ingarden: Umělecké dílo literární P. Osolsoběk 0/0/04 --
FF:ESA700Didaktika estetické výchovy P. Osolsobězk 0/2/04 --
FF:ESAA24Selected Chapters from the European Arts and Aesthetics R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA25Modernity and the Post-Modern in Art R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA28Social Art R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA29Visual Art R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA31Arts – Aesthetics – Politics R. Niederlezk 2/05 --
FF:ESAA53The Concept of Courtly Culture and Love L. Leezk 0/24 --
FF:ESAA55Shakespeare's Philosophy: Hamlet and the Tempest P. Osolsobězk 2/05 --
FF:ESAA58Shakespeare and the Spirit of Chivalry P. Osolsobězk 2/05 --
FF:ESB031Teorie populární kultury R. Niederlek 1/1/04 --
FF:ESB032Vybraná témata západní pop-kultury R. Niederlek 1/1/04 --
FF:ESB038Estetika komiksu L. Leek 1/1/04 --
FF:ESB094Chesterton a Tolkien jako kritici umění P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB097Tematická exkurze R. Niederlek 0/2/03 --
FF:ESB102Experimentální literatura P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB330Vybrané texty z dějin estetiky R. Niederlek 0/2/04 --
FF:ESB404 -- 0/0- --
FF:ESB406Krása a zánik - od romantismu k moderně H. Řehulkovák 1/1/04 --
146 kreditů

Volitelné předměty

Studenti celkovou kreditovou zátěž doplní kredity z nabídky volitelných kurzů.