FF FNESTpV Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-EST_ Estetika a kulturní studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Studenti jsou povinni splnit všechny předměty a blok Kulturní studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA006Kapitoly z dějin estetiky II. R. Niederlezk 0/2/05 2P
FF:ESA094Filosofie umění pro magisterské studium P. Osolsoběk 1/1/05 4Z
FF:ESA217Vybrané otázky současné estetiky R. Niederlezk 2/0/04 1P
FF:ESA231Psychologie umění P. Osolsoběk 2/0/05 3Z
FF:ESA233Estetika středověku a renesance P. Osolsoběk 1/1/04 3Z
FF:ESA950Úvod do studia evropské kultury P. Osolsobězk 2/0/04 2Z
27 kreditů

Kulturní studia

Studenti jsou povinni splnit alespoň 2 předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA911Evropská kulturní studia: Realismus v evropském umění R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA912Evropská kulturní studia: Mytologie a literatura R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA913Evropská kulturní studia: Krize kultury R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA914Evropská kulturní studia: Utopie P. Osolsoběk 2/04 --
FF:ESA915Evropská kulturní studia: Evropa a revoluce R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA916Evropská kulturní studia: Antická tradice L. Leek 1/1/04 --
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti jsou povinni splnit alespoň 1 předmět.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ARTS017Život po smrti v evropské literatuře a umění P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ESA012Umělecké manifesty R. Niederlezk 2/0/04 --
FF:ESA030Søren Kierkegaard: existence a drama P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA043Shakespeare a etika ctností P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA052Shakespeare: umění a ctnost P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ESA054 -- 0/0- --
FF:ESA056 -- 0/0- --
FF:ESA082Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ESA093Dvorská kultura středověku a renesance L. Leek 0/2/04 --
FF:ESA108Latina I. L. Leezk 0/2/04 --
FF:ESA109Latina pro estetiku II. P. Osolsobězk 0/2/05 --
FF:ESA112Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) P. Osolsoběk 1/1/05 --
FF:ESA191Forma a obsah jako estetické kategorie R. Niederlezk 1/15+1 --
FF:ESA199Estetika v Čechách a na Moravě P. Osolsobězk 1/1/06+2 --
FF:ESA283Roman Ingarden: Umělecké dílo literární P. Osolsoběk 0/0/04 --
FF:ESA700Didaktika estetické výchovy P. Osolsobězk 0/2/04 --
FF:ESAA24Selected Chapters from the European Arts and Aesthetics R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA25Modernity and the Post-Modern in Art R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA28Social Art R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA29Visual Art R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA31Arts – Aesthetics – Politics R. Niederlek 2/05 --
FF:ESB031Teorie populární kultury R. Niederlek 1/1/04 --
FF:ESB038Estetika komiksu L. Leek 1/1/04 --
FF:ESB094Chesterton a Tolkien jako kritici umění P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB097Tematická exkurze R. Niederlek 0/2/03 --
FF:ESB102Experimentální literatura P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB330Vybrané texty z dějin estetiky R. Niederlek 0/2/04 --
FF:ESB404 -- 0/0- --
FF:ESB406Krása a zánik - od romantismu k moderně H. Řehulkovák 1/1/04 --
119 kreditů