FF FNZVUKpH Zvukový design a multimediální technologie
Název anglicky: Sound Design and Multimedial Technology
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-ZVUK_ Zvukový design a multimediální technologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (60 kreditů) a kredity spojené s diplomovou prací (20 kreditů). Odbornou praxi je nutné absolvovat v souběhu, nebo jako prerekvizitu Semináře k magisterské diplomové práci I., proto je dotována pouze 2 kredity.

Povinné předměty

Během studia je nutné absolvovat všechny povinné předměty.

Je nutné zachovat posloupnost předmětů, u kterých jsou nastaveny prerekvizity:

ZD_06; ZD_10; ZD_15; ZD_19

ZD_07; ZD_11

ZD_09; ZD_14

ZD_08; ZD_12; ZD_16

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ZD_06Matematika a fyzika pro zvukový design V. Sedlákováz 2/2/25 1-
FF:ZD_07Hudební akustika a elektroakustika P. Kalinak 1/1/03 1P
FF:ZD_08Základy studiové práce J. Cseresk 0/2/24 1P
FF:ZD_09Sound studies I J. Csereszk 2/0/03 1Z
FF:ZD_10Teorie signálů a soustav K. Říhazk 2/3/05 2Z
FF:ZD_11Elektrofony M. Flašarz 1/1/03 2P
FF:ZD_12Zvuková produkce I V. Pantůčekk 0/2/24 2P
FF:ZD_13Design zvukového díla J. Csereszk 1/1/04 2Z
FF:ZD_14Sound studies II J. Csereszk 2/0/03 2Z
FF:ZD_15Studiová technika I J. Schimmelz 1/1/15 2Z
FF:ZD_16Zvuková produkce II V. Pantůčekk 0/2/24 3P
FF:ZD_17Zvukový design multimediálního díla J. Horákovázk 1/1/04 3Z
FF:ZD_18Audio software M. Flašarz 1/1/02 3-
FF:ZD_19Studiová technika II J. Schimmelz 1/1/15 3Z
FF:ZD_20Zvukový design pro live performance L. Spurnýzk 1/1/04 4Z
FF:ZD_33Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 6 týdnů (240 hodin).2 3-
60 kreditů

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ZD_01Seminář k magisterské diplomové práci I J. Cseresz 0/2/010 3P
FF:ZD_02Seminář k magisterské diplomové práci II J. Cseresz 0/2/010 4P
FF:ZD_04Magisterská diplomová práce J. Cseresz 0/0/0- 4P
FF:ZD_39Státní závěrečná zkouška magisterská J. CseresSZk 0/0/0- 4-
20 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ZD_22Videotechnika a multimédia K. Říhaz 0/2/03 --
FF:ZD_23Sound studies I (praktikum) F. Johánekz 0/2/03 --
FF:ZD_31Estetické teorie multimédií a synestezie I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:ZD_32Estetické teorie multimédií a synestezie II M. Flašarzk 1/1/04 --
14 kreditů