FF FNZVUKkJ Zvukový design a multimediální technologie
Název anglicky: Sound Design and Multimedial Technology
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-ZVUK_ Zvukový design a multimediální technologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (60 kreditů), kredity spojené s diplomovou prací (20 kreditů) a kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 35 kreditů). Odbornou praxi je nutné absolvovat v souběhu, nebo jako prerekvizitu Semináře k magisterské diplomové práci I., proto je dotována pouze 2 kredity. Dále budou studentovi započítány volitelné předměty z nabídky magisterských studijních programů Ústavu hudební vědy a případně dalších, a to do výše 5 kreditů.

Diplomová práce (min 20kr.)

Student musí absolvovat všechny předměty spojené s přípravou závěrečné klasifikační práce / projektu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ZD_39Státní závěrečná zkouška magisterská J. CseresSZk 0/0/0- 4-
FF:ZDK_01Seminář k magisterské diplomové práci I J. Cseresz 0/2/010 3P
FF:ZDK_02Seminář k magisterské diplomové práci II J. Cseresz 0/2/010 4P
FF:ZDK_04Magisterská diplomová práce J. Cseresz 0/0/0- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Během studia je nutné absolvovat všechny povinné předměty.

Je nutné zachovat posloupnost předmětů, u kterých jsou nastaveny prerekvizity:

ZDK_06; ZDK_10; ZDK_15; ZDK_19

ZDK_07; ZDK_11

ZDK_09; ZDK_14

ZDK_08; ZDK_12; ZDK_16

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ZDK_06Matematika a fyzika pro zvukový design V. Sedlákováz 2/2/25 1-
FF:ZDK_07Hudební akustika a elektroakustika P. Kalinak 1/1/03 1P
FF:ZDK_08Základy studiové práce J. Cseresk 0/2/24 1P
FF:ZDK_09Sound studies I J. Csereszk 2/0/03 1Z
FF:ZDK_10Teorie signálů a soustav K. Říhazk 2/3/05 2Z
FF:ZDK_11Elektrofony M. Flašarz 1/1/03 2P
FF:ZDK_12Zvuková produkce I V. Pantůčekk 0/2/24 2P
FF:ZDK_13Design zvukového díla J. Csereszk 1/1/04 2Z
FF:ZDK_14Sound studies II J. Csereszk 2/0/03 2Z
FF:ZDK_15Studiová technika I J. Schimmelz 1/1/15 2Z
FF:ZDK_16Zvuková produkce II V. Pantůčekk 0/2/24 3P
FF:ZDK_17Zvukový design multimediálního díla J. Horákovázk 0/2/04 3Z
FF:ZDK_18Audio software J. Schimmelz 1/1/02 3-
FF:ZDK_19Studiová technika II J. Schimmelz 1/1/15 3Z
FF:ZDK_20Zvukový design pro live performance L. Spurnýzk 1/1/04 4Z
FF:ZDK_33Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 6 týdnů (240 hodin).2 3-
60 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí absolvovat výběr předmětů minimálně ve výši 35 kreditů.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ZDK_22Videotechnika a multimédia K. Říhaz 0/2/03 --
FF:ZDK_23Sound studies I (praktikum) F. Johánekz 0/2/03 --
FF:ZDK_31Estetické teorie multimédií a synestezie I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:ZDK_32Estetické teorie multimédií a synestezie II M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:TIM_M_019Nová média v galerii J. Horákováz 1/1/03 --
FF:TIM_MK_001Od elektronické hudby k live coding performance I M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:TIM_MK_002Od elektronické hudby k live coding performance II M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/ semestr.6 --
FF:TIM_MK_003New Media Art Obsessions I J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:TIM_MK_004New Media Art Obsessions II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:ZDK_34Sound studies II (praktikum) F. Johánekz 0/2/03 --
FF:ZDK_37Základy hudební režie I M. Flašarz 1/1/03 --
FF:ZDK_38Základy hudební režie II M. Flašarz 1/1/03 --
50 kreditů