FSS VSPLZ25 Veřejná a sociální politika
Název anglicky: Public and Social Policy
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8800Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/08 4P
FSS:VPLn8898Metodologie závěrečné práce T. Sirovátkaz 2/0/04 2P
FSS:VPLn8899Konceptualizace závěrečné práce K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
20 kreditů

Povinné předměty

Do počtu 120 kreditů jsou započteny povinně 4 kredity za jazykovou přípravu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8801Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/012 1Z
FSS:VPLn8810Evaluační výzkum O. Horazk 2/0/012 2Z
FSS:VPLn8821Tvorba a implementace veřejné politiky J. Winklerzk 2/0/011 2Z
35 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty společné části.

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 5 kreditů předměty tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8802Personální analýza a plánování J. Winklerzk 2/0/08 1P
FSS:VPLn8809Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPLn8818Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 2/0/08 3P
28 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8807Etika v práci s lidmi Z. Dohnalovázk 2/0/011 4-
FSS:VPLn8816Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 2/0/010 3-
21 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8805Ekonomika sociálního státu M. Žižlavskýzk 2/0/012 2P
FSS:VPLn8816Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 2/0/010 2P
FSS:VPLn8817Současné problémy veřejné a sociální politiky T. Sirovátkazk 2/0/012 1P
34 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 6 kreditů povinně volitelnými předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPV_RKMDRozvoj komunikačních a manažerských dovedností R. Lukášováz 1/2/04 3-
FSS:SPRn8812Projektování institucí sociální práce P. Horákzk 2/0/011 4-
FSS:VPLn8822Odborná analytická praxe 1 I. Zelenkováz 0/10/12010 2-
FSS:VPLn8824Governance ve veřejném a občanském sektoru P. Horákzk 2/0/012 --
37 kreditů