VPLn8821 Tvorba a implementace veřejné politiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 11 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je (1) poznání procesu tvorby a realizace veřejných a sociálních programů v jeho sociálním a organizačním kontextu, (2) naučit se používat různé přístupy k jeho analýze a (3) poskytnout návod pro aplikaci těchto poznatků při přípravě vlastních sociálních projektů.
Výstupy z učení
Popsat racionalistické a institucionální teorie veřejně politického procesu
Popsat a určit aktuální společenské a organizační kontexty intervenčních programů;
Popsat a vysvětlit podmínky a bariéry racionální kontinuity různých fází veřejně politického procesu;
Analyzovat reálné podmínky a navrhnout opatření pro posílení racionality tvorby a realizace veřejných programů
Osnova
 • Budou vyučována následující témata:
 • Veřejná politika, sociální problémy a veřejné zájmy
 • Hodnotový základ veřejné politiky
 • Veřejná politika jako cílevědomá racionální kolektivní akce
 • Systémové a procesní modely sociální a veřejné politiky
 • Institucionální a organizační prostředí veřejné politiky
 • Aktéři politického procesu
 • Utváření politické agendy
 • Rozhodování a tvorba strategických cílů
 • Implementace jako management politického procesu
 • Alternativní modely implementace politického procesu
 • Organizace politického procesu
 • Kulturní modely organizačního zajištění implementace
 • Byrokratická administrace. Profesionální poskytování. Manažerství. Komunitarismus.
 • Organizační rozvoj, Konflikt a vyjednávání programových zájmů
 • Interpretace působení právních podmínek na změnu intervence v racionalistické a institucionální perspektivě
Literatura
  povinná literatura
 • WINKLER, J. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 254 s. FSS MU. ISBN 978-80-210-4486-9.
 • WINKLER, Jiří. Organizace implementačního procesu : institucionální hledisko analýzy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 270 s. ISBN 978-80-210-7822-2. info
 • Náhradní obsah: PARSONS, W. 1995 Public Policy. London Prentice Hall kap.3 ,4, 7 cca100 s.
  doporučená literatura
 • Náhradní obsah: HILL,M. 1997 Policy Proces in the Modern State. London, cca 60s.
 • Náhradní obsah: HOWLETT,M. 1995 Studiing Public Policy. Oxford, Ox. Un. Press cca 30 s.
Výukové metody
teoretická příprava, domácí cvičení, diskuse ve třídě
Metody hodnocení
písemný test průběžný, závěrečný test, ustní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/VPLn8821