WINKLER, Jiří. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 254 s. FSS MU. ISBN 978-80-210-4486-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky
Název česky Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky
Název anglicky Decision Theory and Social Policy Dynamics
Autoři WINKLER, Jiří (203 Česko, garant).
Vydání 1. vydání. Brno, 254 s. FSS MU, 2007.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/07:00023346
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-4486-9
Klíčová slova anglicky social decision; social policy; policy dynamics
Štítky policy dynamics, social decision, social policy
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., učo 1110. Změněno: 31. 5. 2009 09:14.
Anotace
Předkládaná teoreticko metodologická studie se zabývá teoretickými východisky výzkumu dynamiky politického procesu v komplexním prostředí evropské sociální politiky. Politický proces autor chápe jako soustavu záměrných sociálních aktivit a rozhodnutí. Autor si klade za cíl posoudit vybrané teoretické koncepce rozhodování z hlediska jejich využití pro výzkum dynamiky politického procesu. Vychází přitom z popisu praktických problémů výzkumníků politického procesu, kteří upozorňují na evidentní fragmentarizaci sociální teorie a nedostatek integrujících hledisek vysvětlujících rozporuplné výsledky empirických zjištění.
Anotace anglicky
The theoretically methodological theory submitted is concerned with theoretical basis for the research of political process dynamics in the complex environment of European social policy. The author comprehends the political process as a system of intentional social activities and decisions. The author proposes to consider chosen theoretical conceptions of determination in terms of their utilization in the research of political process dynamics. In doing so, he starts with the description of practical problems of political process researchers, who call attention to the evident fragmentarization of the social theory and to the lack of integral viewpoints explaining inconsistent results of empiric investigations.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
2D06009, projekt VaVNázev: Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (Akronym: NPVII23001)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti
VytisknoutZobrazeno: 4. 8. 2020 22:28