FSS VSPLZ22 Personální management a organizační rozvoj
Název anglicky: Personnel management and organisational development
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společná část (70-79 kr.)

Studenti získají 20 kreditů za diplomovou práci. Dále minimálně 46 kreditů za povinné předměty společné části (viz předmět Analytická praxe 2). Započteny jsou též 4 kredity za jazykovou přípravu.

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8800Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/08 4P
FSS:VPLn8898Metodologie závěrečné práce O. Horaz 2/0/04 2P
FSS:VPLn8899Konceptualizace závěrečné práce K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8801Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/012 1Z
FSS:VPLn8810Evaluační výzkum O. Horazk 2/0/012 2Z
FSS:VPLn8821Tvorba a implementace veřejné politiky P. Horákzk 2/0/011 1Z
FSS:VPLn8822Odborná analytická praxe 1 I. Zelenkováz 0/10/10010 2-
FSS:VPLn8825Odborná analytická praxe 2 I. Zelenkováz 0/10 25-100.10 3-
55 kreditů

Specializační část (41-50 kr.)

Studenti získají 26 kreditů za povinné předměty specializační části. Zbytek kreditů studenti získají za povinně volitelné předměty.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8802Personální analýza a plánování V. Hedijazk 2/0/08 3P
FSS:VPLn8816Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 2/0/010 1P
FSS:VPLn8818Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 2/0/08 3P
26 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 15 kreditů povinně volitelnými předměty. Počet potřebných kreditů (15-24) za povinně volitelné předměty záleží na počtu kreditů získaných za předmět Odborná analytická praxe 2.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8812Projektování institucí sociální práce P. Horákzk 2/0/011 1-
FSS:SPRn8833Strategické plánování pro veřejné a sociální cíle I. Zelenkovázk 1/1/012 --
FSS:VPLn8805Ekonomika sociálního státu G. Vacekovázk 2/0/012 --
FSS:VPLn8807Etika v práci s lidmi Z. Dohnalovázk 2/0/011 2-
FSS:VPLn8809Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2-
FSS:VPLn8817Současné problémy veřejné a sociální politiky T. Sirovátkazk 2/0/012 --
70 kreditů