PdF BVZ3Svk Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Health Education
bakalářský kombinovaný vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZB11Biologie člověka a základy zdravovědy P. Kachlíkzk 2/2/0 16 hodin.6 1P
PdF:VZB12Základy první pomoci J. Reissmannovák 1/1/0 8 hodin.3 1P
PdF:VZB13Propedeutika výchovy ke zdraví L. Mužíkovák 0/2/1 12 hodin.4 1P
PdF:VZB22Protektivní a rizikové psychosociální faktory duševního zdraví A. Prokopovák 0/1/1 8 hodin.3 2P
PdF:VZB31Zdravotně preventivní pohybové aktivity V. Mužíkz 0/2/0 8 hodin.2 3P
PdF:VZB32Zátěž, trauma a krize v životě člověka A. Prokopovák 0/1/0 4 hodiny.2 3P
PdF:VZB33Reprodukční zdraví J. Reissmannovázk 0/2/1 12 hodin.5 2P
PdF:VZB41Environmentální výchova J. Reissmannovák 0/2/2 12 hodin.5 4P
PdF:VZB42Psychologie zdraví A. Prokopovák 1/0/0 4 hodiny.2 4P
PdF:VZB43Výživa člověka L. Mužíkovázk 1/2/1 16 hodin.6 3P
PdF:VZB52Genetika a zdraví L. Falkk 1/1/0 8 hodin.3 4P
PdF:VZB53Návykové chování a závislost A. Prokopovák 1/1/0 4 hodiny.3 5P
PdF:VZB54Základy psychopatologie E. Řehulkazk 1/0/2 12 hodin.5 5P
PdF:VZB61Ochrana člověka za mimořádných událostí J. Reissmannovák 0/2/0 8 hodin.3 5P
PdF:VZB62Aktuální témata podpory zdraví L. Mužíkovák 0/2/0 8 hodin.3 6P
PdF:VZB99Internacionalizace ve výchově ke zdraví J. Reissmannováz 0/0/0- --
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZB55Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví V. Mužíkzk 1/2/0 12 hodin.5 6P
5 kreditů