Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF 1 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Health Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-VZ3S_ Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZkB11Biologie člověka a základy zdravovědy 1 P. Kachlíkz 0/0/1 12 hodin.3 1P
PdF:VZkB12První pomoc P. Kachlíkz 0/0/.7 8 hodin.3 1P
PdF:VZkB13Propedeutika výchovy ke zdraví V. Mužíkz 0/0/.7 8 hodin.3 1Z
PdF:VZkB21Biologie člověka a základy zdravovědy 2 P. Kachlíkzk 0/0/1 12 hodin.5 2P
PdF:VZkB22Rodina v psychosociálním kontextu E. Řehulkak 0/0/.7 8 hodin.3 2P
PdF:VZkB31Zdravotně preventivní pohybové aktivity V. Mužíkz 0/0/.7 8 hodin.2 3P
PdF:VZkB32Krize v životě člověka E. Řehulkak 0/0/.3 4 hodiny.3 3P
PdF:VZkB33Reprodukční zdraví P. Kachlíkzk 0/0/1 12 hodin.5 3P
PdF:VZkB41Ekologie ve výchově ke zdraví V. Mužíkz 0/0/.7 8 hodin.2 4P
PdF:VZkB42Psychohygiena a psychologie zdraví E. Řehulkazk 0/0/.3 4 hodiny.3 4P
PdF:VZkB43Výživa člověka Z. Derflerová Brázdovák 0/0/1 12 hodin.4 4P
PdF:VZkB51Zdraví člověka - aktuální témata L. Procházkovák 0/0/.3 4 hodiny.2 5P
PdF:VZkB52Genetika a zdraví P. Kachlíkzk 0/0/.7 8 hodin.4 5P
PdF:VZkB53Návykové chování a závislost A. Prokopovák 0/0/.3 4 hodiny.2 5P
PdF:VZkB54Základy psychopatologie E. Řehulkazk 0/0/.3 4 hodiny.3 5P
PdF:VZkB61Ochrana člověka za mimořádných událostí V. Mužíkk 0/0/.3 4 hodiny.2 6P
PdF:VZkB62Programy podpory zdraví ve školním prostředí V. Mužíkk 0/0/.7 8 hodin.3 6P
PdF:VZkB63Člověk a prostředí V. Mužíkk 0/0/.7 8 hodin.3 6P
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZkB55Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví V. Mužíkk 0/0/1 12 hodin.5 5P
5 kreditů

Další aplikace