PřF EKRO Ekologie rostlin
Název anglicky: Plant Ecology
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-BOT Botanika

Společná část

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0792Diplomová práce z botaniky IV M. Chytrýz 0/20/020 4P
PřF:Bi7701Diplomová práce z botaniky I P. Burešz 0/6/06 1P
PřF:Bi8702Diplomová práce z botaniky II. M. Chytrýz 0/6/0 +3T.6 2P
PřF:Bi9791Diplomová práce z botaniky III P. Burešz 0/8/08 3P
40 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0655Botanický seminář VI Z. Lososováz 0/2/02 4P
PřF:Bi6340Ekologie společenstev a makroekologie M. Chytrýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi6540Vegetace a biotopy ČR M. Chytrýzk 3/0/03+2 2Z
PřF:Bi6570Mikroevoluce a speciace rostlin P. Burešzk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi7652Botanický seminář III Z. Lososováz 0/2/02 1P
PřF:Bi7920Zpracování biologických dat S. Pekárzk 0/2/02+2 2P
PřF:Bi8170Květena ČR P. Burešzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8300Příroda ve čtvrtohorách M. Horsákzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi8653Botanický seminář IV Z. Lososováz 0/2/02 2P
PřF:Bi9654Botanický seminář V Z. Lososováz 0/2/02 3P
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 1-
35 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Předměty vyučované v angličtině

V průběhu 1. a 2. roku studia si studenti povinně volí alespoň jeden předmět vyučovaný v angličtině.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6050Introduction to Biostatistics in English J. Těšitelzk 0/2/02+2 2-
PřF:Bi7370Fundamentals of Ecology J. Nekolazk 1/1/02+2 1-
PřF:Bi7542Data analysis in community ecology J. Těšitelzk 1/2/03+2 3-
PřF:Bi8370Readings in Conservation Biology J. Nekolazk 1/1/02+2 2-
17 kreditů

Volitelné předměty

Z nabídky volitelných předmětů studenti volí tak, aby naplnili celkový počet 120 kreditů v magisterském studiu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3110Vědecká prezentace v botanice a zoologii E. Řehulkováz 0/1/01 1-
PřF:Bi6640Bryologické praktikum M. Chytrýz 0/3/03 2-
PřF:Bi7560Úvod do R J. Těšitelz 0/2/02 2-
PřF:Bi7810Dějiny botaniky P. Burešk 1/0/01+1 3-
PřF:Bi8160Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu J. Sychraz 0/0/0 5D.3 2-
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi8880Chráněná území ČR J. Rolečekzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi9000Geografické informační systémy v botanice a zoologii L. Tichýk 1/2/03+1 2-
PřF:Bi9009Geografické informační systémy v botanice a zoologii pro pokročilé O. Hájekk 0/2/02+1 3-
PřF:Bi9980Chráněná území střední Evropy P. Novákzk 2/0/02+2 3-
30 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0665Geobotanický seminář VI Z. Lososováz 0/2/02 4P
PřF:Bi7662Geobotanický seminář III Z. Lososováz 0/2/02 1P
PřF:Bi8630Determinační praktikum cévnatých rostlin J. Danihelkaz 0/2/02 3P
PřF:Bi8663Geobotanický seminář IV Z. Lososováz 0/2/02 2P
PřF:Bi9090Evo-devo biologie rostlin P. Burešk 2/0/02+1 3P
PřF:Bi9420Vegetace a biotopy Evropy M. Chytrýzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi9510Biomy Země M. Hájekzk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi9664Geobotanický seminář V Z. Lososováz 0/2/02 3P
21 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Botanická terénní cvičení

Během bakalářského a navazujícího magisterského studia je student povinen absolvovat alespoň jednou všechna tato terénní cvičení, přičemž minimálně dvě z těchto cvičení musí absolvovat v rámci magisterského studia (předměty Bi6631, Bi6671 a Bi6691 lze zapisovat opakovaně).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6631Floristický kurs České botanické společnosti J. Danihelkaz 0/0/0 6D.3 2P
PřF:Bi6661Terénní cvičení z geobotaniky L. Tichýz 0/0/0 5D.3 2P
PřF:Bi6671Terénní cvičení ke květeně ČR P. Novákz 0/0/0 5D.3 2P
PřF:Bi6691Zahraniční botanická exkurze M. Chytrýz 0/0/0 7D.3 2P
12 kreditů
Předměty zaměřené na analýzu dat

Student povinně zapisuje předmět zaměřený na analýzu dat v ekologii společenstev, a to v češtině nebo angličtině.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7540Analýza dat v ekologii společenstev J. Těšitelzk 1/2/03+2 3P
PřF:Bi7542Data analysis in community ecology J. Těšitelzk 1/2/03+2 3-
10 kreditů