PdF NNJ2vk Učitelství německého jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-NJ2 Učitelství německého jazyka pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_C101Jazyková cvičení C1 V. Janíkováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 1-
PdF:NJ_C102Jazyková cvičení C1+ V. Janíkováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_C201Jazyková cvičení C2 V. Janíkovázk 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.4 3-
PdF:NJ_G500Lingvistické koncepty pro učitele němčiny V. Janíkovázk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 2P
PdF:NJ_K200Kulturní studia pro učitele němčiny V. Janíkováz 1/0/0 6 hodin v kombinované formě.2 2P
PdF:NJ_L400Literatura pro děti a mládež V. Janíkovázk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 1P
18 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_G970Bilingvismus ve školství T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_K501Kulturní kompetence ve výuce němčiny H. Pelouškováz 0/1/02 3-
PdF:NJ_M130Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 1-
PdF:NJ_M501Didaktika mnohojazyčnosti V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_M610Textová kompetence V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
10 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_M001Didaktika pro učitele němčiny 1 V. Janíkovák 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.3 1Z
PdF:NJ_M002Didaktika pro učitele němčiny 2 V. Janíkovák 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 2Z
PdF:NJ_M003Didaktika pro učitele němčiny 3 V. Janíkovázk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6050Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/.5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:NJ6005Učitelská praxe 2 V. Janíkováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:NJ6006Učitelská praxe 3 (kombinované studium) V. Janíkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů