FF FBNOpJ Norský jazyk, literatura a kultura
Název anglicky: Norwegian language, literature and culture
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-NO_ Norský jazyk, literatura a kultura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NOI_29Seminář k diplomové práci bakalářské M. Juříčkováz 0/015 6P
FF:NOI_30Bakalářská diplomová práce M. Juříčkováz 0/0- 6P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NOI_01Norština I/1 M. Juříčkováz 0/3/04 1Z
FF:NOI_06Norština I/2 M. Juříčkováz 0/3/04 2Z
FF:NOI_08Norština II/1 M. Juříčkovázk 0/2/03+2 3Z
FF:NOI_12Norština II/2 M. Juříčkováz 0/2/03 4Z
FF:NOI_07Norština konverzace II/1 P. Přibáňz 0/2/03 3P
FF:NOI_120Norština konverzace II/2 P. Přibáňz 0/2/03 4P
FF:NOI_20Norština_konverzace III/1 P. Přibáňz 0/2/03 5P
FF:NOII_54Komentovaná četba norských novin P. Přibáňz 1/1/03 5-
FF:NOI_092Komentovaná četba norské literatury II M. Juříčkovák 0/2/03 6P
FF:NOII_08Historický vývoj norštiny M. Juříčkovák 1/1/03 5P
FF:NOII_091Stylistika norštiny M. Juříčkováz 1/1/04 5P
FF:NOII_28Základy tlumočení M. Juříčkováz 0/2/02 6-
FF:NOI_02Fonetika norštiny M. Juříčkováz 0/2/03 1P
FF:NOI_03Úvod do studia literatury J. Budňákk 2/0/03 1P
FF:NOI_0301Úvod do studia skandinávských jazyků M. Juříčkováz 1/1/03 1P
FF:NOI_227Norština_konverzace III/2 M. Juříčkováz 0/2/03 6P
FF:NOI_04Úvod do dějin a kult. Skandinávie I P. Přibáňz 1/1/04 2P
FF:NOI_062Dějiny norské literatury I M. Juříčkováz 2/0/04 2Z
FF:NOI_063Gramatika norštiny M. Juříčkováz 1/1/03 2Z
FF:NOI_071Norština: jazyková cvičení M. Juříčkováz 0/2/03 1Z
FF:NOI_072Norština: jazyková cvičení II M. Juříčkovák 0/2/03 2Z
FF:NOI_09Morfologie norštiny M. Juříčkováz 1/1/03 3Z
FF:NOI_0501Norské reálie P. Přibáňz 1/1/03 1P
FF:NOI_0902Propedeutika odborné práce T. Bratinaz 0/1/02 4-
FF:NOI_091Komentovaná četba norské literatury M. Juříčkovák 0/2/03 4P
FF:NOI_11Dějiny norské literatury II/1 M. Juříčkovázk 1/1/04 3Z
FF:NOI_1101Psaní odborného textu T. Bratinaz 0/2/05 5-
FF:NOI_121Lexikologie norštiny M. Juříčkováz 1/1/04 4Z
FF:NOI_16Praktická cvičení z norštiny III/1 P. Přibáňz 0/2/03 3P
FF:NOI_179Úvod do syntaxe norštiny L. Taraldsen Medovák 1/1/03 6P
FF:NOII_152Moderní norská literatura M. Juříčkovák 1/1/04 5P
103 kreditů

Povinně volitelné předměty

Je nutno absolvovat alespoň 37 kreditů z povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB025Ibsen a Strindberg - křižovatky K. Stehlíkovázk 1/1/54 --
FF:DISBS04Ludvig Holberg - morálka, satira, utopie K. Stehlíkovázk 0/2/76 --
FF:DISQ006Současné skandinávské drama K. Stehlíkovázk 1/1/54 --
FF:NOI_122Kapitoly z dějin Skandinávie P. Přibáňz 1/1/03 --
FF:NOII_095Norwegian Guest Lecture M. Juříčkováz 0/0/0 blok.2 --
FF:NOII_096Projekt letní škola M. Juříčkováz 0/0/0 blok.4 --
FF:NOII_13Nynorsk a dialekty dnes M. Juříčkováz 1/1/03 --
FF:NOII_221Stáž M. Juříčkovák 0/0/0 1.8 --
FF:NOII_23Skandinávské romány po roce 1945 v českých překladech M. Juříčkovák 1/1/04 --
FF:NOII_24Skandinávská literatura pro děti a mládež M. Juříčkovák 1/1/04 --
FF:NOII_37Sigrid Undsetová v kontextu skandinávské literatury M. Juříčkovák 1/1/04 --
FF:NOII_395Jon Fosse v kontextu současné norské literatury M. Juříčkovázk 0/2/0 blok.6 --
FF:NOII_42Literární cena Severské rady a oceněná díla v českém překladu M. Juříčkovák 1/1/04 --
FF:NOII_46Norský workshop I M. Juříčkováz 0/0/45 --
FF:NOII_47Norský workshop II M. Juříčkováz 0/0/45 --
FF:NOII_64Motivy a postavy germánské hrdinské epiky v severské a německé literatuře středověku S. Stanovskák 0/1/02 --
FF:NOII_65Výtvarné umění a architektura ve Skandinávii M. Juříčkováz 0/2/04 --
FF:NOI_24Exkurze P. Přibáňz 0/1/02 --
FF:NOII_74Reprezentace války a holokaustu v norské literatuře M. Juříčkovák 1/1/04 --
FF:SKANSI_09Skandinávský film I M. Juříčkovák 1/13 --
FF:SKANSI_29Skandinávský film II K. Stehlíkováz 1/14 --
85 kreditů

Volitelné předměty

Je požadováno absolvování volitelných předmětů z celouniverzitní nabídky v minimální hodnotě 7 kreditů.