FF FBNOpJ Norský jazyk, literatura a kultura
Název anglicky: Norwegian language, literature and culture
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-NO_ Norský jazyk, literatura a kultura

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NOI_29Seminář k diplomové práci bakalářské M. Juříčkováz 0/015 6P
FF:NOI_30Bakalářská diplomová práce M. Juříčkováz 0/0- 6P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NOI_01Norština I/1 M. Juříčkováz 0/3/04 1Z
FF:NOI_06Norština I/2 M. Juříčkovázk 0/3/05 2Z
FF:NOI_08Norština II/1 M. Juříčkovázk 0/2/03+2 3Z
FF:NOI_12Norština II/2 M. Juříčkováz 0/2/03 4Z
FF:NOI_07Norština konverzace II/1 P. Přibáňz 0/2/03 3P
FF:NOI_120Norština konverzace II/2 P. Přibáňz 0/2/03 4P
FF:NOI_20Norština_konverzace III/1 P. Přibáňz 0/2/03 5P
FF:NOII_54Komentovaná četba norských novin P. Přibáňz 1/14 5-
FF:NOI_092Komentovaná četba norské literatury II M. Juříčkovák 0/2/03 6P
FF:NOII_08Historický vývoj norštiny T. Bratinak 1/1/04 5P
FF:NOII_091Stylistika norštiny M. Juříčkováz 1/1/04 5P
FF:NOII_28Základy tlumočení M. Juříčkováz 0/2/02 6-
FF:NOI_02Fonetika norštiny M. Juříčkováz 0/2/03 1P
FF:NOI_03Úvod do studia literatury J. Budňákk 2/0/03 1P
FF:NOI_0301Úvod do studia skandinávských jazyků M. Juříčkováz 1/1/03 1P
FF:NOI_227Norština_konverzace III/2 M. Juříčkováz 0/2/03 6P
FF:NOI_04Úvod do dějin a kult. Skandinávie I P. Přibáňz 1/1/04 2P
FF:NOI_062Dějiny norské literatury I M. Juříčkováz 2/0/04 2Z
FF:NOI_063Gramatika norštiny M. Juříčkováz 1/1/03 2Z
FF:NOI_071Norština: jazyková cvičení M. Juříčkováz 0/2/03 1Z
FF:NOI_072Norština: jazyková cvičení II M. Juříčkovák 0/2/03 2Z
FF:NOI_09Morfologie norštiny M. Juříčkováz 1/1/03 3Z
FF:NOI_0501Norské reálie P. Přibáňz 1/1/03 1P
FF:NOI_0902Propedeutika odborné práce T. Bratinaz 0/1/02 4-
FF:NOI_091Komentovaná četba norské literatury M. Juříčkovák 1/1/04 4P
FF:NOI_11Dějiny norské literatury II/1 M. Juříčkovázk 1/1/04 3Z
FF:NOI_1101Psaní odborného textu T. Bratinaz 0/2/05 5-
FF:NOI_121Lexikologie norštiny M. Juříčkováz 1/1/04 4Z
FF:NOI_16Praktická cvičení z norštiny III/1 P. Přibáňz 0/2/03 3P
FF:NOI_179Úvod do syntaxe norštiny L. Taraldsen Medovák 1/1/03 6P
FF:NOI_228Praktická cvičení z norštiny III/2 M. Juříčkováz 0/1/02 6P
FF:NOII_152Moderní norská literatura M. Juříčkovák 1/1/03 5P
108 kreditů

Povinně volitelné předměty

Je nutno absolvovat alespoň 37 kreditů z povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB025Ibsen a Strindberg - křižovatky K. Stehlíkovázk 1/1/54 --
FF:DISBS04Ludvig Holberg - morálka, satira, utopie K. Stehlíkovázk 0/2/76 --
FF:DISQ006Současné skandinávské drama K. Stehlíkovázk 1/1/54 --
FF:DISQ039Ingmar Bergman - metamorfózy textu Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/04 --
FF:NOI_122Kapitoly z dějin Skandinávie P. Přibáňz 1/1/03 --
FF:NOII_095Norwegian Guest Lecture M. Juříčkováz 0/0/0 blok.2 --
FF:NOII_096Projekt letní škola M. Juříčkováz 0/0/0 blok.4 --
FF:NOII_13Nynorsk a dialekty dnes M. Juříčkováz 1/1/03 --
FF:NOII_221Stáž M. Juříčkovák 0/0/0 1.8 --
FF:NOII_23Skandinávské romány po roce 1945 v českých překladech M. Juříčkovák 1/1/04 --
FF:NOII_24Skandinávská literatura pro děti a mládež M. Juříčkovák 1/1/04 --
FF:NOII_37Sigrid Undsetová v kontextu skandinávské literatury M. Juříčkovák 1/1/04 --
FF:NOII_42Literární cena Severské rady a oceněná díla v českém překladu M. Juříčkovák 1/1/04 --
FF:NOII_46Norský workshop I M. Juříčkováz 0/0/45 --
FF:NOII_47Norský workshop II M. Juříčkováz 0/0/44 --
FF:NOII_64Motivy a postavy germánské hrdinské epiky v severské a německé literatuře středověku S. Stanovskák 0/1/02 --
FF:NOII_65Výtvarné umění a architektura ve Skandinávii M. Juříčkováz 0/2/04 --
FF:NOI_24Exkurze P. Přibáňz 0/1/02 --
FF:NOII_74Reprezentace války a holokaustu v norské literatuře M. Juříčkovák 1/1/04 --
FF:SKANSI_09Skandinávský film I M. Juříčkovák 1/13 --
FF:SKANSI_29Skandinávský film II K. Stehlíkováz 1/14 --
82 kreditů

Volitelné předměty

Je požadováno absolvování volitelných předmětů z celouniverzitní nabídky v minimální hodnotě 7 kreditů.