DISBS04 Ludvig Holberg - morálka, satira, utopie

Filozofická fakulta
jaro 2020

Předmět se v období jaro 2020 nevypisuje.

Rozsah
0/2/7. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
DVB007 Souborná zkouška po 1. ročníku || DVBZ001 Souborná zkouška po 1. ročníku || DSB008
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se věnuje otázce: Proč inscenovat historicky vzdálený dramatický text? Zároveň se snaží zmapovat inscenování her dramatika Ludviga Holberga v českém prostoru. Tato práce je úzce propojena se zpracováním souvisejících hesel na české Wikipedii.
Každý student nejprve zpracuje a publikuje zadanou část wikipedického hesla. Jako seminární práci zanalyzuje vybranou českou inscenaci Holbergovy hry. Práce v semináři předpokládá bádání v dokumentačním oddělení Divadelního ústavu, Divadelním oddělení Národního muzea, případně v archivech konkrétních divadel.

Profilový seminář určený studentům 2. ročníku.
Seminář probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:
- prokázat znalosti Holbergova díla a jejich historicko-společenského kontextu;
- dramaturgicky interpretovat starší dramatický text;
- pracovat s českou mutací Wikipedie a vytvořit pro ní adekvátní heslo;
- samostatně bádat v různých divadelních archivech a institucích.
Osnova
 • Úvod, organizace; Ludvig Holberg - učenec a umělec
 • Společná analýza vybraného dramatu
 • Společná projekce záznamu konkrétní inscenace
 • Společná návštěva vybrané inscenace
 • Analýza představení
 • Samostatná práce na Wikipedických heslech
 • Samostatná práce na analýze vybrané inscenace
 • Prezentace analýz
Literatura
  povinná literatura
 • HOLBERG, Ludwig. Komedie [Holberg, 1963]. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963. 263 s. info
 • JOSTAD, Morten. Cestovní horečka : (hra o Ludvigu Holbergovi). Translated by Karolína Stehlíková. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2000. 54 s. ISBN 8086151409. info
 • KEJZLAR, Radko. Ludvig Holberg a dánské divadlo : (pokus o sociální výklad jeho komedií). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. info
  doporučená literatura
 • Andrew James Hartley: The Shakespearean Dramaturg. A Theoretical and Practical Guide. Palgrave Macmillan, New York 2005.
 • HARTLOVÁ, Dagmar a Zbyněk ČERNÍK. Slovník severských spisovatelů : dánská literatura, faerská literatura, finská literatura, finskošvédská literatura, fríská literatura, islandská literatura, nizozemská literatura, norská literatura, švédská literatura. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Libri, 2004. 535 s. ISBN 8072772600. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Úvod do praktické dramaturgie. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. 122 s. ISBN 9788086928593. info
 • LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. Praha: Melantrich, 1987. info
 • PAVIS, Patrice. Divadelní slovník : [slovník divadelních pojmů]. Edited by Anne Ubersfeld - Daniela Jobertová. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2003. 493 s. ISBN 8070081570. info
 • POKORNÝ, Jaroslav [absolvent FF. Složky divadelního výrazu. V Praze: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946. 263 s. info
 • STYAN, J. L. Prvky dramatu [1709]. Praha: Orbis, 1964. info
 • SZONDI, Peter. Teória modernej drámy. Bratislava: Tatran, 1969. 175 s. info
 • Základní pojmy divadla : teatrologický slovník. Edited by Petr Pavlovský. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. 348 s. ISBN 8072581716. info
Výukové metody
přednáška, diskuze, čtení, samostatné psaní, rešerše, prezentace
Metody hodnocení
Vytvoření a publikování části wikipedického hesla (7200 znaků/ 4 normostrany), seminární práce (10800 znaků/6 normostran). Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DISBS04