DISQ006 Současné skandinávské drama

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje aktuálním tendencím v norské, švédské a dánské dramatice a nahlíží je v kontextu dramatiky evropské. Věnovat se budeme autorům jako: Jon Fosse, Cecilie Loveidová, Arne Lygre, Lars Norén, Per Olov Enquist ad. Součástí kurzu jsou prezentace studentů.

Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- orientovat se v současném divadelním kontextu severských zemí;
- prokázat znalost současných skandinávských dramatiků;
- interpretovat jejich dramatická díla;
- orientovat se v současné české inscenační praxi těchto dramat.
Osnova
 • 1. Organizace, kontext a doba kdy - kdo - kde
 • 2. Per Olov Enquist
 • 3. Lars Norén
 • 4. Mattias Andersson, Jonas Hassen Khemiri
 • 5. Fenomén severských filmů na českých scénách
 • 6. Astrid Saalbachová
 • 7. Line Knutzonová
 • 8. Christian Lollike
 • 9. Jon Fosse
 • 10. Cecilie Løveidová
 • 11. Arne Lygre
 • 12. Rozhlasové drama
 • 13. Závěr
Literatura
  povinná literatura
 • Dithmer, Mona: New Nordic Drama - On its Way of the Drawing Room, NYTW, 2001. Dostupné z: http://www.nytheatre-wire.com/dithmer.htm
 • Slavíčková, Miloslava: Krutost smrti - brutalita světa. In SAD 2/2006.
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Krajinou severskej drámy. In Fosse, Anna. Severská dráma. Bratislava: Divadelný ústav, 2016. s. 11-20, 10 s. Nová dráma. ISBN 978-80-8190-011-2. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Nejmladší generace skandinávských dramatiků: A.I.S. Lygre, Mattias Andersson. In Svět a divadlo, 5,6/2002. Praha: Občanské sdružení Svět a divadlo, 2002. ISSN 0862-7258. info
 • Per Olov Enquist: Obrázkáři
 • Jon Fosse: Někdo přijde
 • Line Knutzonová: Řemeslníci
 • Rasmus Lindberg: Opravdová Anna Pravdová
 • Christian Lollike: Obyčejný život
 • Cecilie Løveidová: Prohlídka
 • Arne Lygre: Nic ze mě
 • Lars Norén: Chlad
 • Astrid Saalbachová: Požehnané dítě
  doporučená literatura
 • LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. 1. vyd. Bratislava: Divadelní ústav, 2007. 365 s. ISBN 9788088987819. info
Výukové metody
přednáška, samostatná četba, diskuse
Metody hodnocení
Wikipedický článek nebo písemný test. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DISQ006