FF FNPGkJ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně (jednooborové kombinované studium) jsou následující:
  1. získání nejméně 100 kreditů za povinné (70 kr.) a povinně volitelné předměty (min. 30kr.);
  2. 20 kreditů za úspěšně absolvovaný diplomový seminář;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 14/0/010 3P
FF:PGMK009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 14/0/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- 4P
FF:PGMK202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:PGMK001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 3Z
FF:PGMK003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 18/0/06 3P
FF:PGMK004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 18/0/04 1Z
FF:PGMK005Pedagogická evaluace M. Polzk 18/1/06 2Z
FF:PGMK006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 18/0/06 2P
FF:PGMK007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK102E-learning J. Zounekz 16/0/06 2P
FF:PGMK106Analýza kvalitativních dat K. Šeďováz 10/0/06 3P
FF:PGMK107Analýza kvantitativních dat M. Sedláčekz 16/0/06 3P
FF:PGMK110Multikulturní pedagogika D. Knotováz 16/0/06 3P
FF:PGMK505Právo J. Harvánekzk 18/0/06 1P
70 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM111Blok expertů II J. Zounekz 2/0/06 --
FF:PGM506Blok expertů M. Sedláčekz 2/0/06 --
FF:PGMK101Inovace v české škole P. Novotnýz 16/0/04 1P
FF:PGMK102E-learning J. Zounekz 16/0/06 2P
FF:PGMK104Andragogika P. Novotnýz 16/0/04 2P
FF:PGMK105Profesní seniorita P. Novotnýz 16/0/06 2-
FF:PGMK108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 16/0/06 2P
FF:PGMK109Age management K. Harvánkováz 16/0/06 3-
FF:PGMK120Education in the Era of Globalization P. Novotnýz 16/0/06 2P
FF:PGMK121Equality in Education P. Novotnýz 2/2/06 --
FF:PGMK508Školská správa a financování M. Rabušicováz 18/0/06 3-
FF:PGMK509Projekty a projektové řízení P. Novotnýz 18/0/06 3-
FF:PGMK510Česká vzdělávací politika M. Rabušicováz 18/0/06 2-
74 kreditů