FF FNPGkJ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

  1. získání nejméně 100 kreditů za povinné (70 kr.) a povinně volitelné předměty (min. 30kr.);
  2. 20 kreditů za úspěšně absolvovaný diplomový seminář;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 14/0/010 3P
FF:PGMK009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 14/0/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- 4P
FF:PGMK202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:PGMK001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 3Z
FF:PGMK003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 18/0/06 3P
FF:PGMK004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 18/0/04 1Z
FF:PGMK005Pedagogická evaluace M. Polzk 18/1/06 2Z
FF:PGMK006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 18/0/06 2P
FF:PGMK007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK102E-learning J. Zounekz 16/0/06 2P
FF:PGMK106Analýza kvalitativních dat K. Šeďováz 16/0/06 3P
FF:PGMK107Analýza kvantitativních dat M. Sedláčekz 16/0/06 3P
FF:PGMK110Multikulturní pedagogika D. Knotováz 16/0/06 3P
FF:PGMK505Právo J. Harvánekzk 18/0/06 1P
70 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM111Blok expertů II J. Zounekz 2/0/06 -P
FF:PGM506Blok expertů J. Zounekz 2/0/06 --
FF:PGMK101Inovace v české škole P. Novotnýz 16/0/04 1P
FF:PGMK102E-learning J. Zounekz 16/0/06 2P
FF:PGMK104Andragogika P. Novotnýz 16/0/04 2P
FF:PGMK105Profesní seniorita P. Novotnýz 16/0/06 2-
FF:PGMK108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 16/0/06 2P
FF:PGMK109Age management K. Harvánkováz 16/0/06 3-
FF:PGMK120Education in the Era of Globalization P. Novotnýz 16/0/06 2P
FF:PGMK121Equality in Education P. Novotnýz 2/2/06 --
FF:PGMK508Školská správa a financování M. Rabušicováz 18/0/06 4-
FF:PGMK509Projekty a projektové řízení P. Novotnýz 18/0/06 3-
FF:PGMK510Česká vzdělávací politika M. Rabušicováz 18/0/06 --
74 kreditů