PGMK106 Analýza kvalitativních dat

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
16/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 10. 8:00–9:40 B2.33, 10:00–11:40 B2.33, Pá 15. 1. 8:00–9:40 B2.33, 10:00–11:40 B2.33
Předpoklady
PGMK007
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako soubor přednášek a seminářů k teorii a praxi práce s kvalitativními daty. Základem kurzu je výklad analytických a interpretačních přístupů jednotlivých designů kvalitativního výzkumu. Postupy kvalitativní analýzy a interpretace budou v kurzu nahlíženy především pohledem badatele pracujícího na konkrétním kvalitativním projektu. Zvláštní důraz tak bude kladen na propojení teoretických otázek s analytickými dovednostmi. V kurzu budou využívány soubory skutečných kvalitativních dat a program pro kvalitativní analýzu Atlas/ti, jehož zvládnutí patří mezi hlavní cíle kurzu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni: Rozlišit různé typy kvalitativních analýz. Vybrat adekvátní typ analýzy pro svůj výzkum. Používat pokročilejší analytické postupy. Pracovat s programem Atlas/ti.
Osnova
 • 1.Základní analytické nástroje. Uvedení do programu Atlas/ti. Digitalizace dat a jejich výhody. 2. Techniky kontroly kvality výzkumu. Založení projektu, příprava primárních datových dokumentů. 3. Analýza dat v případové studii. 4. Analýza dat v zakotvené teorii. 5. Analýza dat v biografickém výzkumu. 6. Narativní analýza. 7. Situační analýza. 8. Pokročilejší nástroje programu Atlas/ti. 9. Využití pokročilejších nástrojů ve vlastním výzkumu.
Literatura
  doporučená literatura
 • Grounded theory and situational analysis. Edited by Adele Clarke - Kathy Charmaz. First published. Los Angeles: Sage, 2014. xii, 379. ISBN 9780857027801. info
 • Biographical research methods. Edited by Robert C. Miller. London: SAGE Publications, 2005. l, 367. ISBN 1412902290. info
 • CLARKE, Adele. Situational analysis : grounded theory after the postmodern turn. Thousand Oaks: Sage, 2005. xli, 365. ISBN 0761930566. info
 • YIN, Robert K. Case study research: Design and methods. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2003. info
 • FLICK, Uwe. An Introduction to qualitative research. 1st ed. London: SAGE Publications, 1999. 293 s. ISBN 0-7619-5587-9. info
 • STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. info
 • RIESSMAN, Catherine Kohler. Narrative analysis. Newbury Park: SAGE Publications, 1993. vii, 79 s. ISBN 0-8039-4753-4. info
Výukové metody
Seminar, individual work on a research project
Metody hodnocení
závěrečná obhajoba výzkumného projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PGMK106