Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FF FNSAKSApSH Anglophone and Hispanophone Area Studies (dobíhající)
Název anglicky: Anglophone and Hispanophone Area Studies
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FF N-SAKSA_ North-American Culture Studies

Compulsory courses (68 credits)

Student absolvuje veškeré povinné předměty (SAKS001-006), předměty Seminář k magisterské diplomové práci I a II, předmět Magisterská diplomová práce. Dohromady tak získá 68 kreditů. Ke zdárnému ukončení předmětu "Magisterská diplomová práce" je zapotřebí si zapsat předměty "Seminář k magisterské diplomové práci I" a "Seminář k magisterské diplomové práci II".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS001Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/08 1Z
FF:SAKS002Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:SAKS003Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS004Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS005Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky J. Bellón Aguilerazk 1/1/08 3Z
FF:SAKS006Frankofonní kultury Severní Ameriky P. Kyloušekzk 1/1/08 3Z
FF:SAKS091Seminář k magisterské diplomové práci I T. Pospíšilz 0/0/010 3P
FF:SAKS092Seminář k magisterské diplomové práci II T. Pospíšilz 0/0/010 4P
FF:SAKS093Magisterská diplomová práce T. Pospíšilz 0/0/0- 4P
68 kreditů

Specialization courses (52 credits minimum)

Student musí ve vybrané specializaci absolvovat potřebný počet předmětů a to tak, že absolvuje minimálně tři předměty z každého ze specializačních specializačních jazyků. Předměty SAKS011-020 jsou předměty anglofonního areálu. Předměty SAKS 031-035 jsou předměty hispanofonního areálu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS011Severoamerické mezikulturní narativy M. Horákovázk 0/2/06 1P
FF:SAKS012Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě J. Rambousekzk 0/2/06 2P
FF:SAKS013Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 3P
FF:SAKS014Současné otázky americké lingvistiky J. Chovaneczk 0/2/06 4P
FF:SAKS015Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky T. Pospíšilzk 0/2/05 4P
FF:SAKS016Film v Kanadě: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 1P
FF:SAKS018Decolonization in North America: Environmental Racism, Politics of Consumption and Artivism D. Krásnázk 0/2/06 3P
FF:SAKS019Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky II T. Pospíšilzk 0/2/05 4P
FF:SAKS020Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky III T. Pospíšilzk 0/2/05 4P
FF:SAKS031Španělština v USA I. Buzekzk 1/1/06 3P
FF:SAKS032Variety španělštiny I. Buzekzk 2/0/06 2P
FF:SAKS033Obraz USA v mexické literatuře D. Vázquez Touriñozk 1/1/06 1P
FF:SAKS034Mexická divadelní tvorba D. Vázquez Touriñozk 1/1/06 1P
FF:SAKS035Vybrané kapitoly z hispanofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky D. Vázquez Touriñozk 0/2/05 4P
80 kreditů