Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F116C Anglophone and Hispanophone Area Studies
Název anglicky: Anglophone and Hispanophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-SAKSA_ North-American Culture Studies

Společná část (80 kreditů)

Diplomová práce (min 20kr.)

Ke zdárnému ukončení předmětu "Magisterská diplomová práce" je zapotřebí si zapsat předměty "Seminář k magisterské diplomové práci I" a "Seminář k magisterské diplomové práci II".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS91Seminář k magisterské diplomové práci I T. Pospíšilz 0/0/010 3P
FF:SAKS92Seminář k magisterské diplomové práci II T. Pospíšilz 0/0/010 4P
FF:SAKS93Magisterská diplomová práce T. Pospíšilz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Pro zdárné absolvování programu je student povinen absolvovat tyto povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS01Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/02+3 1Z
FF:SAKS02Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika T. Pospíšilzk 0/2/02+3 1Z
FF:SAKS03Kulturní perspektivy kolonizace severní ameriky T. Pospíšilzk 0/2/02+3 2Z
FF:SAKS04Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/02+3 2Z
FF:SAKS05Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky T. Pospíšilzk 1/1/02+3 3Z
FF:SAKS06Frankofonní kultury Severní Ameriky T. Pospíšilzk 1/1/02+3 3Z
FF:SAKS80Praxe T. Pospíšilz 0/0/010 4P
40 kreditů

Specializační předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS11Severoamerické mezikulturní narativy T. Pospíšilzk 0/2/02+3 1P
FF:SAKS12Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě T. Pospíšilzk 0/2/02+3 2P
FF:SAKS13 -- 0/0- 3P
FF:SAKS14Současné otázky americké lingvistiky T. Pospíšilzk 0/2/02+3 4P
FF:SAKS15 -- 0/0- 3P
FF:SAKS31Španělština v USA T. Pospíšilzk 1/1/02+3 3P
FF:SAKS32Variety španělštiny T. Pospíšilzk 2/0/02 2P
FF:SAKS33 -- 0/0- 1P
FF:SAKS34Mexická divadelní tvorba T. Pospíšilzk 1/1/02+3 1P
FF:SAKS35 -- 0/0- 4P
27 kreditů

Další aplikace