SAKS012 Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
Centrum severoamerických studií - Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Centrum severoamerických studií - Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 N43
Předpoklady
! AJ29085 Amerika v překladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/10, pouze zareg.: 0/10
Jiné omezení: Předmět si nemohou zapsat studenti Bc. studia AJ
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course is to teach the students to
- relate information from courses on North American literature, culture, and history to mutual Czech-American relations;
- know the history of literary contacts and connections, and of translation from American literature: leading translators, outstanding personalities, translators' focus in the individual periods;
- identify principal cultural influences, both literary and non-literary (music, film);
- be aware of crucial historical and political connections of the two cultures (immigration in the U.S., WW II, Cold War, development after 1989);
- know the main institutions dealing with mutual relations.
Výstupy z učení
After completing the course, the student will be able to
- relate information from courses on North American literature, culture, and history to mutual Czech-American relations;
- know the history of literary contacts and connections, and of translation from American literature: leading translators, outstanding personalities, translators' focus in the individual periods;
- identify principal cultural influences, both literary and non-literary (music, film);
- be aware of crucial historical and political connections of the two cultures (immigration in the U.S., WW II, Cold War, development after 1989);
- know the main institutions dealing with mutual relations.
Osnova
 • 1. Introduction, outline of the course (image of America in the Czech Republic; contacts and relations of the two cultures)
 • Political relations U.S.A. - Czech Reo. (main events: Masaryk in the U.S. and the founding of Czechoslovakia; end of WW II, Marshall's plan; Cold War, Velvet Revolution)
 • Institutions and organizations and their history in Czechoslovakia: Scout organziation (Junák), YMCA/YWCA; role of the U. S. Embassy; Voice of America; SPUSA; 68 Publishers Toronto)
 • 2. Cultural contacts and influences in other areas than fiction (jazz; tramping, woodcraft, C&W; movies)
 • 3. Ambiguous image of America in the Czech culture
 • 4. Literary connections: bibliography of translations, preferences in authors, political background
 • 5.-6. Translations of poetry and song lyrics
 • 7.-8. Practical attempts at English-Czech poetic translation: American poetry with Czech motifs
 • 9.-11. Translation of fiction: main trends, authors, genres; influential translations; choice of texts for translation; political influence
 • 12.-13. Deeper look at topics selected during the course
Literatura
 • JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 637 s. ISBN 9788020018106. info
 • Čechoamerická periodika 19. století. Edited by Alena Jaklová - Jaroslav Malina. V Brně: Nadace Universitas Masarykiana, 2006. 333 s. ISBN 8086258661. info
 • Popovič, Eva, Milena Secká, Martin Šámal. "Sbírky dokumentující život našich krajanů v Severní Americe ve druhé polovině 19. století ve sbírkách Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur". In: Knihovna, 2013, ročník 24,
 • Kašpar, Oldřich. Tam za mořem je Amerika. (Dopisy a vzpomínky českých vystěhovalců do Ameriky v 19. století.) Vybral, uspořádal a čtenáře slovem provází Oldřich Kašpar. Praha: Československý spisovatel 1986.
 • KŘÍŽOVÁ, Markéta. Ideální město v divočině : misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 263 s. ISBN 9788071068778. info
 • Jung, Václav Alois. Na prahu Nového světa a Rodina Petra Běla: kus amerického západu. Praha: Beaufort, 1903.
 • Vondrášek Václav - Hanzlík František. Krajané v USA a vznik ČSR v dokumentech a fotografiích. první. MO ČR, Praha 2009..
 • Hanzlík, František. Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu 1948-1989. Praha 2012.
 • SLÁDEK, Josef Václav. Americké obrázky. V Praze: Evropský literární klub, 1941. 232 s. info
 • KUDĚJ, Zdeněk Matěj. Americké obrázky [Kuděj, 1982]. Praha: Odeon, 1982. info
 • Moderní poesie americká. D. 1. Translated by Antonín Klášterský. V Praze: Nakladatelství J. Otty, 1907. 284 s. info
 • Moderní poesie americká. D. 2. Translated by Antonín Klášterský. V Praze: Nakladatelství J. Otty, 1909. 403 s. info
 • HOLUB, Miroslav. Anděl na kolečkách : poloreportáž z USA. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1963. 100 s. info
 • Škvorecký, Josef: A Tall Tale of America. Velká povídka o Americe. Hradec Králové: Kruh 1991. ISBN 80-7031-576-8.
 • ŠKVORECKÝ, Josef. Scherzo capriccioso : veselý sen o Dvořákovi. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0292-X. info
 • ŠKVORECKÝ, Josef. Nevěsta z Texasu : romantický příběh ze skutečnosti. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1992. 636 s. ISBN 0887812228. info
 • Pospíšil, Tomáš: Průvodce cestovatele Amerikou. Co všechno potřebuješ znát o americkém životním stylu. Olomouc: Votobia 2001.
 • Bystrov, Michal: Příběhy písní. ISBN 9788072626151, ISBN 9788072628445
Výukové metody
Seminar; students' reports on assigned topics and their discussion.
Metody hodnocení
Průběžná práce v semináři - referát, účast v diskusích. Závěrečná esej plus zpráva o vybrané publikaci.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/SAKS012