PřF APLG Aplikovaná a environmentální geologie
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-GEOL_ Geologie

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:GB471Stabilita a dynamika přírodních systémů J. Zemanz 1/0/01 --
PřF:GC351Geochemie interakcí voda-hornina-atmosféra J. Zemanzk 3/0/05 --
PřF:GD251Pokroky v ložiskové geologii - samostudium M. Slobodníkz 0/0/02 --
PřF:GD281Novinky v regionální geologii ČR - samostudium R. Melicharz 0/0/02 --
10 kreditů