GD281 Novinky v regionální geologii ČR - samostudium

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk, k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( GD201 Odevzdání výroční zprávy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je nastudivání regionálně geologických poznatků ze zadaného území.
Výstupy z učení
Student se dobře orientuje v současných názorech na geologii zadaného území a zná vývoj názorů předcházejících.
Osnova
  • V závislosti na studovaném území.
Literatura
    povinná literatura
  • MÍSAŘ, Zdeněk. Regionální geologie světa. Vydání 1. Praha: Academia, 1987, 705 stran. URL info
    neurčeno
  • CHÁB, Jan. Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. Vyd. 1. Praha: Česká geologická služba, 2008, 283 s. ISBN 9788070757031. info
  • MÍSAŘ, Zdeněk. Geologie ČSSR. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 333 s. URL info
  • DUDEK, Arnošt. Přehled geologických a petrografických výzkumů Českomoravské vrchoviny a dolnorakouské Lesní čtvrti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958, 173 s. info
  • MÍSAŘ, Zdeněk. Historický přehled geologických výzkumů v Nízkém Jeseníku od roku 1822 do přítomné doby. Opava: Slezský studijní ústav, 1956, 55 s. info
Výukové metody
pokročilé studium literatury
Metody hodnocení
diskuse projektů, seminář, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.