FF rigo Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.